Perhepäivähoitaja - Iin kunta

Iin kunnan varhaiskasvatuspalvelut hakee omassa kodissa työskentelevää perhepäivähoitajaa ajalle 1.9.2020-30.6.2021.Työsuhteen aloitusajankohta määrittyy lasten hoidon tarpeiden alkamisen mukaan.

Perhepäivähoito on hoitajan omassa kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Perhepäivähoitajan työtehtävänä on varhaiskasvatuksen suunnittelu ja toteuttaminen sovitulle lapsiryhmälle. Päivittäiset työtehtävät kohdistuvat lasten perushoitoon, ruokahuoltoon, ulkoiluun, päivälepoon sekä muun toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen itsenäisesti. Suunnitteluun saa tukea perhepäivähoitajien yhteisistä palavereista ja perhepäivähoidonohjaajalta.

Perhepäivähoitajana pääsee tekemään vaihtelevaa ja ihmisläheistä työtä, jossa jokainen päivä on erilainen. Työn tuloksena huomaa lasten kehittyvän ja oppivan kasvaessaan. Myös perheet tulevat hyvin tutuiksi perhepäivähoidossa, sillä tehtävä yhteistyö on tiivistä. Työssä edellytetään riittävän isoa, turvallista ja tervettä kotia. Perhepäivähoidonohjaaja käy tarkistamassa ja hyväksymässä perhepäiväkodin tilat sekä toimintaympäristön ennen tehtävään valintaa. On tärkeää, että hoitajan lisäksi muu perhe suhtautuu myönteisesti perhepäivähoitotyöhön. Hoitoryhmässä voi olla hoitajan omat lapset mukaan luettuna enintään neljä alle kouluikäistä lasta sekä yksi osapäiväinen esiopetusikäinen lapsi.

Palkkaus määräytyy (KVTES) liitteen 12 mukaisesti varattujen hoitopaikkojen mukaan. Koulutus sekä työkokemus vaikuttavat hoitopaikasta maksettavaan korvaukseen. Perhepäivähoitajalle maksetaan peruspalkan lisäksi kustannuskorvausta lapsen todellisen hoitoajan mukaan. Pääosin kyseessä on arkena tehtävä päivätyö, keskimäärin 40 h/viikko. Työaikaa seurataan 12 viikon tasoitusjaksolla ja tarvittaessa tehdään työajantasausta vapaina. Hoitajan poissaolojen aikana hoitoa tarvitseville lapsille järjestetään varahoitoa päiväkodeissa.

Arvostamme myönteistä ja vastuullista työotetta, oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja, sekä kiinnostusta työn kehittämiseen. Hakijalta edellytetään perhepäivähoitajan ammattitutkintoa tai muuta soveltuvaa kasvatusalan koulutusta (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 29 §). Hakijan tulee esittää rikosrekisterilain 6.2§:n mukainen rikosrekisteriote

Tutustu työnantajaan

Lakson päiväkodinjohtaja ja perhepäivähoidon ohjaaja Leena Juhonen puh.0407238800

Iin kunta, Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut, Varhaiskasvatuspalvelut
Osoite: Jokisuuntie 2, 91100 Ii

Ii on kasvava, elinvoimainen, luovasti uudistuva kunta - Iissä on ideaa!