Perhepäivähoitaja - Kauhavan kaupunki

Perhepäivähoitajan määräaikaiset toimet sijoittuvat Kauhavan keskustan alueelle. Määräaikainen työ ajoittuu ajalle 1.10.2020-31.7.2021. Työn aloitusajankohdasta on mahdollista sopia.

Perhepäivähoitajan tehtäviin kuuluvat lasten perushoitoon ja kasvatukseen liittyvät työtehtävät. Perhepäivähoitaja vastaa kokonaisvaltaisesti lapsen hyvinvoinnista. Myös perhepäivähoitajan työympäristön tulee olla hoitotyöhön sopiva. Koti on hyväksyttävä perhepäivähoitokodiksi ennen toimessa aloittamista.
Perhepäivähoitajalta edellytetään perhepäivähoitajan ammattitutkintoa tai muuta alalle soveltuvaa koulutusta ja työkokemusta lastenhoitotyöstä.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Toimeen valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä toimitettava nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikostaustaote. Toimessa noudatetaan koeaikaa, joka on enintään puolet työsuhteen kestosta.

Hakemus ja sähköisesti liitetyt todistusjäljennökset pyydetään toimittamaan ensisijaisesti Kuntarekryn kautta. Hakemus ja todistusjäljennökset voidaan toimittaa myös postitse osoitteeseen Kauhavan kaupunki, Varhaiskasvatuspalvelut, Härmäntie 18, 62300 HÄRMÄ.

Tutustu työnantajaan

varhaiskasvatuksen palveluohjaaja Eija Kujanpää p. 050-3305297

Kauhavan kaupunki, Sivistysosasto, Varhaiskasvatus
Osoite: Härmäntie 18, 62300 Härmä

Kauhava - yhteistyöllä turvattuun tulevaisuuteen

Kauhava on vireästi kehittyvä, maaseutumainen Etelä-Pohjanmaan pohjoisosan hallinnollinen ja kaupallinen keskus. Kaupunki on tunnettu vahvasta yrittäjyydestä sekä hyvästä työllisyystilanteesta. Kaupunki tarjoaa asukkailleen viihtyisän ja luonnonläheisen asumis- ja elinympäristön.