Perhepäivähoitaja SIV 116 - Keiteleen kunta

Keiteleellä tarjotaan varhaiskasvatusta perhepäivähoidossa ja vuorohoitopäiväkoti Ankkurinapissa sekä esikoululaisille Nilakan yhtenäiskoulun varhaiskasvatusryhmässä.

Vuorohoitopäiväkoti Ankkurinappi on 42-paikkainen 1-6 -vuotiaille lapsille tarkoitettu varhaiskasvatusyksikkö. Päiväkoti toimii perhepäivähoidon varahoitopaikkana.

Toimintaamme kuvaa hyvin toimiva yhteistyö, joustavuus, positiivinen huumori ja sensitiivinen työskentelytapa.

Keiteleen kunnassa on haettavana PERHEPÄIVÄHOITAJAN toimi (vakanssi SIV 116).

Varhaiskasvatuksessa hoitotarve muuttuu jatkuvasti. Sen vuoksi perhepäivähoitajan tehtävään valitun tulisi tarvittaessa pystyä toimimaan tarvittaessa lastenhoitajana tai ohjaajana varhaiskasvatuksen ja koulun tehtävissä. Kelpoisuusehtona on lastenhoitajan kelpoisuus tai muu vastaava kelpoisuus.

Vakanssi täytetään 1.8.2019 alkaen toistaiseksi. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Hakemukset tulee toimittaa 3.6.2019 klo 12 mennessä. Hakemukset pyydämme toimittamaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 233464). Haastattelut tehtävään järjestetään 5.-7.6.2019 ja niihin kutsutaan erikseen.

Vakanssia täytettäessä käytetään 6 kuukauden koeaikaa. Todistukset kelpoisuudesta ja työkokemuksesta sekä henkilöllisyydestä tulee esittää mahdollisessa haastattelutilaisuudessa. Valitun on ennen valinnan vahvistumista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

HUOM. Keiteleen kunnassa on nyt samaan aikaan haettavana seuraavat toistaiseksi täytettävät vakanssit: Erityisopettaja SIV 15, Luokanopettaja SIV 04, Kirjastonjohtaja SIV 43, Tsemppiohjaaja SIV 50, Tuntiopettaja/KO SIV 30, Tuntiopettaja/KS kovat SIV 32, Osa-aikainen lastentarhanopettaja SIV 102, Lastentarhanopettaja SIV 119, Lastenhoitaja SIV 116, Koulunkäynninohjaaja SIV 36 sekä Kirjastovirkailijan sijaisuus SIV 44.

Lisätietoja

https://www.keitele.fi/fi/Varhaiskasvatus-ja-koulutus/Varhaiskasvatus

Lisätietoja: varhaiskasvatusjohtaja Kaisa Hokkanen, 0400 969 587, kaisa.hokkanen@keitele.fi

Keiteleen kunta, Sivistystoimi
Osoite: Äyräpääntie 10 C, 72600 Keitele

.

Tutustu työnantajaan