Huittisten sosiaali- ja perhepalveluiden vastuualueella on avoinna

PERHEKESKUKSEN PERHESOSIAALITYÖN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRANSIJAISUUS ajalle 5.10.2020-14.3.2021

Huittinen on reilun 10 000 asiakkaan ja onnellisten ihmisten seutukaupunki, jossa haluamme asukkaidemme viihtyvän. Perhekeskuksessa työskentelevät lasten, nuorten ja perheiden parissa avoterveydenhuollon ammattilaiset, psykiatrinen sairaanhoitaja, perheneuvola, lastensuojelu, perhesosiaalityö sekä perhetyö ja -ohjaus. Vasta reilun vuoden vanha perhekeskuksemme tarvitsee nyt hyvän tyypin. Oletko se sinä? Kaupunkimme arvot ovat rohkeus, yhteisöllisyys ja inhimillisyys - haemme meille töihin arvojemme mukaista henkilöä.

Perhekeskuksen sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat sosiaalihuoltolain mukaisen perhesosiaalityön sekä aikuissosiaalityön tehtävät. Näitä ovat mm. harkinnan varaisen toimeentulotuen myöntäminen, palvelutarpeen arviointien ja lastensuojelutarpeen selvityksien tekeminen sekä omatyöntekijänä toimiminen, asiakassuunnitelmien laatiminen, siihen liittyvä päätöksenteko ja asiakkaan palveluiden laaja-alainen koordinointi. Perhekeskuksen sosiaalityöntekijä toimii myös tarvittaessa lastensuojelussa työparina. Virka-aikaisen kunnallisen sosiaalipäivystyksen päivystyspäiviä on keskimäärin kolme (3) kuukaudessa. Arvostamme asiakaslähtöisyyttä, positiivisuutta ja voimavarakeskeisyyttä. Edellytämme tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä itsenäistä työotetta. Eduksi katsotaan tehtävässä tarvittavan lainsäädännön tuntemus ja osaaminen sekä kokemus lapsiperheiden kanssa työskentelystä.

Perhekeskuksessa toimivat ammattilaisten ja perheiden tueksi lapsiperheiden, kouluikäisten ja nuorten moniammatilliset tiimit. Lastenpsykiatri konsultoi työntekijöitä ja perheitä haasteellisissa perhetilanteissa tarvittaessa kuukausittain. Tarjoamme muun muassa monipuolisen ja mielenkiintoisen työn, moniammatillisen työyhteisön sekä esimiehen täyden tuen, oman työhuoneen ja sähkötyöpöydän. Työssä vaaditaan oman auton käytön mahdollisuutta. Työaika on 37,75 h/viikko. Mahdollisuus neuvotella osa-aikatyöstä tai pätevien hakijoiden puuttuessa suorittaa tässä yhteydessä sosiaalityön maisteriopintojen syventävä harjoittelu.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain 817/2015 3 §:n ja 7 §:n mukainen kelpoisuus ja laillistus. Pätevien hakijoiden puuttuessa virka voidaan täyttää vuodeksi sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain 817/2015 12 §:n mukaisella sijaispätevällä sosiaalityön opiskelijalla. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä lain (542/2002) edellyttämä rikosrekisteriote. Virassa noudatetaan kahden (2) kuukauden koeaikaa. Työehdot ovat KVTES:n mukaiset. Huittisten kaupunki on savuton työpaikka.

Haku tapahtuu ensisijaisesti sähköisellä hakemuslomakkeella osoitteessa www.kuntarekry.fi (hakusana Huittinen). Mikäli sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, paperihakemus pyydetään toimittamaan postitse osoitteella: Huittisten kaupunki, Sosiaali- ja perhepalvelut, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen. Mahdolliset paperiset hakemukset siirrämme sähköiseen Kuntarekry-järjestelmään.

Lisätietoja antaa perhekeskuksen päällikkö Marianna Heikkilä, puh. 044 - 772 8290, marianna.heikkila@huittinen.fi.

Huittinen 16.9.2020

Perhekeskuksen päällikkö

Lisätietoja

http://www.huittinen.fi/palvelut/sosiaali-_ja_terveyspalvelut/perhekeskus

Tutustu työnantajaan

Perhekeskuksen päällikkö Marianna Heikkilä, puh. 044 7728 290, sähköposti: marianna.heikkila@huittinen.fi

Huittisten kaupunki, Perhekeskus
Osoite: Risto Rytin katu 53, 32700 Huittinen

www.huittinen.fi