Huittisten sosiaali- ja perhepalveluiden vastuualueella on avoinna

PERHEKESKUKSEN PERHESOSIAALITYÖN SOSIAALITYÖNTEKIJÄ - LASTENVALVOJAN VIRKA

Hakuaikaa on jatkettu. Aiemmin tulleet hakemukset huomioidaan.

Huittinen on reilun 10 000 asukkaan ja onnellisten ihmisten seutukaupunki, jossa haluamme asukkaidemme viihtyvän. Perhekeskuksessa työskentelevät lasten, nuorten ja perheiden parissa avoterveydenhuollon ammattilaiset, psykiatrinen sairaanhoitaja, perheneuvola, lastensuojelu, perhesosiaalityö sekä perhetyö ja -ohjaus. Perhekeskuksemme tarvitsee nyt hyvän tyypin. Oletko se sinä? Kaupunkimme arvot ovat rohkeus, yhteisöllisyys ja inhimillisyys - haemme meille töihin arvojemme mukaista henkilöä.

Perhekeskuksen sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat sosiaalihuoltolain mukaisen perhesosiaalityön sekä lastenvalvojan tehtävät. Sosiaalityöntekijä on osa perhesosiaalityön tiimiä, jossa työskentelee myös toinen sosiaalityöntekijä ja osa-aikainen sosiaaliohjaaja. Perhesosiaalityön tehtäviin kuuluvat mm. harkinnan varaisen toimeentulotuen myöntäminen lapsiperheille, palvelutarpeen arviointien ja lastensuojelutarpeen selvityksien tekeminen sekä omatyöntekijänä toimiminen, asiakassuunnitelmien laatiminen, siihen liittyvä päätöksenteko ja asiakkaan palveluiden laaja-alainen koordinointi. Virka-aikaisen kunnallisen sosiaalipäivystyksen päivystyspäiviä on keskimäärin kolme (3) kuukaudessa. Kiireellisissä tilanteissa perhesosiaalityöntekijällä toimii työparina lastensuojelussa tai arvioi kiireellisen sijoituksen tarvetta.

Lastenvalvojan tehtäviä on lopulta noin puolet työajasta, mutta siirtyminen näihin tapahtuu asteittain. Lastenvalvoja hoitaa isyyksiin, äitiyksiin, huoltoon, elatukseen ja tapaamisiin liittyvän ohjauksen, neuvonnan ja sopimusten vahvistamisen. Myös valvottujen ja tuettujen tapamisten ja vaihtojen myöntämiseen liittyvä päätöksenteko. Tehtävään järjestetään perehdytystä ja jatkossakin mentorointia. Tarvittaessa tuetaan perheasioiden sovittelijan peruskoulutuksen käymisessä. Arvostamme asiakaslähtöisyyttä, positiivisuutta ja voimavarakeskeisyyttä. Edellytämme tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä itsenäistä työotetta. Eduksi katsotaan tehtävässä tarvittavan lainsäädännön tuntemus ja osaaminen sekä kokemus lapsiperheiden kanssa työskentelystä.

Perhekeskuksessa toimivat ammattilaisten ja perheiden tueksi matalan kynnyksen lapsiperheiden, kouluikäisten ja nuorten moniammatilliset tiimit. Lastenpsykiatri konsultoi työntekijöitä ja perheitä tarvittaessa kuukausittain. Tarjoamme monipuolisen ja mielenkiintoisen työn, moniammatillisen työyhteisön sekä esimiehen täyden tuen, oman työhuoneen ja sähkötyöpöydän. Työssä vaaditaan oman auton käytön mahdollisuutta. Työaika on 37,75 h/viikko. Virka on aluksi viransijaisuus 12.3.2021 asti, jonka jälkeen virassa voi jatkaa vakinaisena. Tehtävän vaativuuden arvioinnin mukainen peruspalkka on 3412,77 euroa kuukaudessa. Virkaan valitulla on mahdollisuus rekrytointilisään.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain 817/2015 3 §:n ja 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus ja laillistus. Pätevien hakijoiden puuttuessa virka voidaan täyttää vuodeksi sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain 817/2015 12 §:n mukaisella sijaispätevällä sosiaalityön opiskelijalla. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä lain (542/2002) edellyttämä rikosrekisteriote. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työehdot ovat KVTES:n mukaiset. Huittisten kaupunki on savuton työpaikka.

Haku tapahtuu ensisijaisesti sähköisellä hakemuslomakkeella osoitteessa www.kuntarekry.fi (hakusana Huittinen). Mikäli sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, paperihakemus pyydetään toimittamaan postitse osoitteella: Huittisten kaupunki, Sosiaali- ja perhepalvelut, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen. Mahdolliset paperiset hakemukset siirrämme sähköiseen Kuntarekry-järjestelmään.

Lisätietoja antaa perhekeskuksen päällikkö Marianna Heikkilä, puh. 044 - 772 8290, marianna.heikkila@huittinen.fi.

Huittinen 13.11.2020
Perhekeskuksen päällikkö

Lisätietoja

http://www.huittinen.fi/palvelut/sosiaali-_ja_terveyspalvelut/perhekeskus

Tutustu työnantajaan

Perhekeskuksen päällikkö Marianna Heikkilä, puh. 044 7728 290, sähköposti: marianna.heikkila@huittinen.fi

Huittisten kaupunki, Perhekeskus
Osoite: Risto Rytin katu 53, 32700 Huittinen

www.huittinen.fi