Perhetukikeskuksen ohjaaja, Mäntymäen perhetukikeskus

Hakuaika päättyy  20.5.2024 23:59

Etsimme tehtävään soveltuvaa SOTE- alan ammattikorkeakoulututkinnon omaavaa työntekijää vakinaiseen ohjaajan työtehtävään Mntymäen perhetukikeskukseen.

Mäntymäen perhetukikeskus on lastensuojelun toimintayksikkö, jossa toimii kolme vastaanottoyksikköä sekä tehostettu perhekuntoutusyksikkö. Perhetukikeskus tarjoaa kokonaisuudessaan tukitoimia sekä kiireellisten sijoitusten että avohuollon tarpeisiin 0-17-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen.

Perhetukikeskuksessa toteutamme kiintymyssuhdekeskeistä lastensuojelutyötä, jossa lapsen ja perheen kiintymyssuhteet ja vuorovaikutus ovat keskiössä. Sovellamme suhdeperustaisessa työskentelyotteessamme mm. mentalisaatioon perustuvaa työskentelyä, dialektista käyttäytymisterapiaa ja perheiden kanssa yhdessä tehtävää perhearviointia.
Mäntymäen perhetukikeskuksen tavoitteena on terapeuttisen arjen luominen sekä kiintymyssuhteiden vahvistaminen. Keskeistä on lapsen äänen esiin nostaminen perheissä samalla, kun työskentelyn keskiössä on koko perhe. Perheiden kanssa työskentelyn tavoitteena on tarjota jokaiselle perheenjäsenelle kokemus nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi tulemisesta. Jaksojen aikana pyrimme lisäämään perheiden hyvinvointia sekä vahvistamaan heidän omia voimavarojaan ja verkostojaan heitä vahvasti osallistaen.

Perhetukikeskuksen ohjaajan työ:
Ohjaajan työ sisältää monipuolista arviointityötä yhdessä omaohjattavan lapsen, hänen perheensä ja perhetukikeskuksen moniammatillisen tiimin sekä yhteistyökumppanien kanssa. Työtä tehdään kehittämämme suhdeperustaisen ja systeemisen työmallin mukaisesti, vahvasti lapsen ja perheen yksilölliset tarpeet huomioiden. Työnkuva on monipuolinen ja uuden oppimisen sekä ammatillisen kehittymisen mahdollisuudet tässä työssä ovat todella laajat.
Vastaanottotyö on tutkimus- ja arviointityötä, jossa korostuvat asioiden selvittely ja edistäminen sekä lapsen ja perheen vuorovaikutuksen havainnointi ja ohjaaminen. Lisäksi tutkimus- ja arviointityön keskiössä ovat yhdessä perheen kanssa tehtävä lapsen ja perheen ajattelu- ja toimintatapojen tarkasteleminen, jonka kautta on mahdollista työskennellä kohti toivottua muutosta. Vastaanottotyössä lasten ja perheiden tilanteet vaihtelevat, jolloin aktiivinen ja nopeasti reagoiva työote on tärkeä. Tutkimus- ja arviointityössä painottuu vahva tiimityö ja moniammatillisuus, jossa jokaisen panos prosessissa on merkityksellinen. Työskentely toteutetaan aina yksilöllisesti, sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto

Tarjoamme sinulle:
Monipuolisesti ammattitaitoasi kehittävää lastensuojelutyötä tutkimus- ja arviointityöhön fokusoituneessa vastaanottoyksikössä osana dynaamista moniammatillista työryhmää.
Olemme koulutusmyönteinen työyhteisö, jossa jokainen työntekijä on tärkeä ja jonka työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen haluamme todella panostaa.
Varha tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin ammatillisiin lisä- ja täydennyskoulutuksiin.
Säännöllisen ryhmätyönohjauksen sekä mahdollisuuden yksilötyönohjaukseen tarvittaessa.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.


Lisätietoja

http://varha.fi

Yhteystiedot

Heini Mäkelä, vastaava ohjaaja

p. 040 6431 083

heini.makela@varha.fi

Marjut Saarela, johtaja

p. 0406280420

marjut.saarela@varha.fi

Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta.

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Olemme noin 23 000 asiantuntijan työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen. Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa! Me olemme #hyvintekijät! *** Vi är en arbetsplats för cirka 23 000 experter – en av de största arbetsgivarna i vårt land. Vi ser till att alla en halv miljon människor inom vårt område får de social- och hälsovårdstjänster de behöver och vi tryggar räddningsväsendet. Vi arbetar med viktiga frågor som berör alla! #ViGörEttGottJobb Tutustu työnantajaan

Kuntarekryn somekanavissa jaetaan avoimia työpaikkoja ja hyödyllisiä työnhakuvinkkejä. Ota @kuntarekry seurantaan Facebookissa, Instagramissa, LinkedInissä, X:ssä ja TikTokissa!