Perhetukikeskuksen päällikkö - Lohjan kaupunki

Perhetukikeskuksen päällikkö - Lohjan kaupunki

Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja erityispalveluiden palveluyksikössä, lapsiperheiden sosiaalipalveluihin haetaan uuteen perustettavaan tehtävään Ojamon perhetukikeskuksen päällikköä.

Perhetukikeskuksen päällikön pääasiallinen tehtävä on vastata perhetukikeskuksen lähiesimies tehtävistä tukipalvelujen sekä vastaanotto osastojen henkilöstölle.
Päällikkö vastaa yksikön talous-ja henkilöstöhallinnosta, johtaa vaativan asiakastyön asiantuntijatyötä sekä organisoi ja kehittää Ojamon perhetukikeskuksen palveluja monialaisessa yhteistyössä.
Yksikkö tuottaa lyhytaikaisia sijaishuollon palveluita (vastaanottotoiminta), avohuollon tukitoimenpiteitä, tehostettua perhetyötä, ammatillista tukihenkilötoimintaa, valvottuja / tuettuja tapaamisia sekä perhekuntoutusta.

Ojamon perhetukikeskuksen päällikkö vastaa yksikön palvelutuotannosta.Tehtävässä edellytetään työkokemusta ja osaamista talous- ja henkilöstöjohtamisesta sekä hyvää lasten, nuorten ja perheiden palvelujärjestelmien tuntemusta. Tehtävässä edellytetään esimieheltä erinomaisia vuorovaikutus-, neuvottelu - ja yhteistyötaitoja. Aiempi kokemus / osaaminen lastensuojelutyöstä, perheterapeuttisesta työskentelystä ja lainsäädännön tuntemus on tehtävän menestyksellisen hoidon edellytys. Arvostamme kehittämismyönteisyyttä sekä systeemisen lastensuojelumallin tuntemusta.

Lohjan Hyvinvointi-toimialan perustehtävänä on lohjalaisten onnellisuuden edistäminen. Se tuottaa asiakaslähtöisesti laadukkaita arjen palveluita kaikille kaupunkilaisille edistäen heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Toimiala palvelee asiakasta hänen elämäntilanteensa edellyttämällä tavalla.

Lohjalla kehitetään lapsiperheiden palveluita hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) - kärkihankkeen mukaisesti. Tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut sekä toimintakulttuurin uudistaminen. Lohjalla lapsiperheiden palvelut toteutetaan alueellisena työskentelynä, moniammatillisena yhteistyönä lähellä lapsia ja perheitä. Lohja on saanut Unicefin Lapsiystävällinen kunta tunnustuksen.

Tule kehittämään kanssamme Lohjan perhetukikeskuksen palveluja. Etsimme juuri Sinua Lohjalle osaksi moniammatillista tiimiämme, jossa ratkaisuja etsitään yhdessä asiakkaan ja perheen kanssa monitoimijaisesti. Tavoitteena on tuoda systeemisen ajattelun periaatteet ja ajattelua tukevat menetelmät konkreettisesti ohjaavaksi näkökulmaksi perhesosiaalityöhön ja lastensuojelutyöhön.

Työsi tueksi tarjoamme moniammatillisen tiimin, jossa on sosiaalityöntekijöitä. sosiaaliohjaajia, osastojen vastaavat ohjaajat, perheterapeutti, psykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja, perhetyöntekijöitä sekä ammatillisia tukihenkilöitä.

Tarjoamme säännölliset työnohjaukset, erityisasiantuntijoiden konsultaatiomahdollisuudet, esimiesten tuen sekä toimivan työterveyshuollon.

Kelpoisuusehto: Soveltuva korkeakoulututkinto (esimerkiksi sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§, 32§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus), alan tuntemus ja riittävä johtamistaito.

Palkka on 3956,88 €/ euroa/kk, KVTES:n mukaan.

Virkaan valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote ja ennen työn vastaanottamista esitettävä Lohjan kaupungin työterveyshuollon todistus terveydentilastaan. Tehtävää täytettäessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Lohjan kaupunki on savuton työnantaja.

Lisätietoja

http://www.lohja.fi

Lisätietoja antaa: 29.7.-2.8.2019
Lapsiperhetyön päällikkö Päivi Känkänen p.044 374 1225, paivi.kankanen@lohja.fi
Pyydämme jättämään ensisijaisesti sähköisen hakemuksen osoitteessa www.kuntarekry.fi määräaikaan mennessä. Voit myös toimittaa kirjallisen hakemuksen 2.8.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Lohjan kaupunki/Lohja rekry, PL 71, 08101 Lohja. Kuoreen tunnus LOH-09-121-19.
Kirjallisia hakemuksia ei palauteta.

Lohjan kaupunki, Hyvinvointi, Sosiaalipalvelut
Osoite: Lohja

Lohja on turvallinen järvikaupunki läntisellä Uudellamaalla, lähellä suurkaupungin sykettä. Tapahtumarikas Lohja sijaitsee keskeisellä paikalla eteläistä Suomea, noin puolen tunnin päässä pääkaupunkiseudusta.
Viihtyisät asuinympäristöt, monipuolinen kulttuuri, korkeatasoinen osaaminen ja kilpailukykyinen elinkeinoelämä luovat edellytykset asukkaiden ja työntekijöiden hyvinvoinnille.
Lohjan väkiluku on noin 48 000 asukasta ja kaupungin palveluksessa työskentelee yli 3 000 työntekijää.

Tutustu työnantajaan