Perhetukikodin johtajan viransijaisuus - Jyväskylän kaupunki

Mattilan perhetukikoti on vuonna 1981 perustettu Jyväskylän kaupungin ylläpitämä lastensuojeluyksikkö, johon kuuluu ympärivuorokautisesti toimiva 7-paikkainen kriisi- ja vastaanotto-osasto alle 12-vuotiaille lapsille sekä lyhytaikaisen perhehoidon tuki. Perhetukikodissa työskennellään moniammatillisissa tiimeissä, 13 ammattilaisen työyhteisössä.

Nyt haemme Mattilan perhetukikotiin

PERHETUKIKODIN JOHTAJAA

viransijaisuuteen 24.5.2021 - 31.3.2022.

Johtaja vastaa Mattilan perhetukikodin ja siihen kuuluvan lyhytaikaisen perhehoidon toiminnan ja talouden johtamisesta ja kehittämisestä. Perhetukikodin johtaja kuuluu lastensuojelupalvelujen johtoryhmään. Hän toimii lähiesihenkilönä perhetukikodin työntekijöille ja lyhytaikaisen perhehoidon ohjaajille. Hänen esihenkilönään toimii lastensuojelun palvelupäällikkö.

Mattilan perhetukikodin johtajan sijaisuudessa pääset osallistumaan laadukkaaseen lastensuojelutyöhön lastensuojelun avohuollon lyhytaikaisten sijoitusten parissa sekä kehittämään vaativia lastensuojelupalveluita.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen kelpoisuus ja tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää vahvaa työkokemusta lastensuojelusta ja ympärivuorokautisesta lastensuojelun laitoshoidosta, hyviä vuorovaikutus- ja johtamistaitoja sekä riittävää työkokemusta esihenkilötehtävistä. Eduksi luetaan vahva, todennettu kokemus lastensuojelulaitoksen johtamisesta, laitoshoidon ja perhehoidon tuntemus ja johtamisessa suoritetut opinnot.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävä alkaa 24.5.2021 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan koeaikaa. Viransijaisuuteen valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Tehtävässä vaaditaan tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa, joka tulee osoittaa hyväksytysti. Lisäksi valitun on ennen viransijaisuuden vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote (joka ei saa olla 6 kk vanhempi).

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Palvelupäällikkö Tarja Anttonen, p. 014 266 3447 tai etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi.

Lastensuojelu
Osoite: 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.

Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat