Perhetukikodinohjaaja - Jyväskylän kaupunki

Mattilan perhetukikoti on vuonna 1981 perustettu Jyväskylän kaupungin ylläpitämä lastensuojeluyksikkö, johon kuuluu ympärivuorokautisesti toimiva 7-paikkainen kriisi- ja vastaanotto-osasto alle 12-vuotiaille lapsille sekä lyhytaikaisen perhehoidon tuki. Perhetukikodissa työskennellään moniammatillisissa tiimeissä, 14 ammattilaisen työyhteisössä.

Jyväskylän kaupunki hakee Mattilan perhetukikotiin

PERHETUKIKODINOHJAAJAA

vakituiseen työsuhteeseen 1.2.2021 alkaen.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan tehtävän lastensuojelun laitosmuotoisessa kriisi-, arviointi-, ja kuntoutustyössä. Kriisi- ja vastaanotto-osastolle sijoitetaan pääasiassa alle 12-vuotiaita lapsia kaikkina vuorokaudenaikoina, joko kiireellisesti tai avohuollon tukitoimena. Sijoitusajat vaihtelevat vuorokaudesta puoleen vuoteen. Perhetukikodinohjaajan tehtävä koostuu ammatillisesta hoito- ja kasvatustyöstä, erityisen tuen tarpeiden tunnistamisesta ja huomioimisesta sekä turvallisen ilmapiirin luomisesta. Perhetukikodinohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä lasten läheisten ja verkostojen kanssa. Työ on kolmivuorotyötä. Hoito- ja kasvatustyön arkea sujuvoittaa se, että kodinhoidollisista tehtävistä huolehtii pääasiassa ruokapalvelutyöntekijä sekä erilliset siivouspalvelut.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, kuten sosionomi, kuntoutuksen ohjaaja tai yhteisöpedagogi. Lastensuojelun laitoshuollon työkokemus katsotaan eduksi. Hakijoilta edellytetään työkokemusta perheiden kanssa tehtävästä työstä, hyviä yhteistyö- viestintä-, ja vuorovaikutustaitoja, kykyä sekä tiimi- että itsenäiseen työskentelyyn ja hyvää kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa. Arvostamme hakijoilla avointa ja positiivista asennetta ja innokkuutta työskennellä lasten ja varhaisnuorten kanssa. Tehtävässä tarvitaan kykyä toiminnalliseen, suunnitelmalliseen ja kuntouttavaan työotteeseen sekä ryhmänohjaustaitoa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävä alkaa 1.2.2021 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on koeaika. Tehtävässä vaaditaan tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa, joka tulee osoittaa hyväksytysti. Lisäksi tehtävä edellyttää ajantasaista lääkeosaamista (Lop) tai sen hyväksyttyä suorittamista viipymättä työsuhteen alussa. Valitun on myös ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Perhetukikodin johtaja Reetta Hänninen, p. 014 266 3531 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi.

Lastensuojelu
Osoite: 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.

Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka