Perhetyöntekijä - Keuruun kaupunki

Perhetyöntekijä - Keuruun kaupunki

Keuruulla perhetyössä on haettavana

perhetyöntekijän määräaikainen työsopimussuhde ajalle 2.9.2019 (tai sopimuksen mukaan) - 31.12.2019.

Keuruun lasten ja perhepalveluissa työskentelee johtavan sosiaalityöntekijän lisäksi 2,5 sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaaliohjaajaa, viisi perhetyöntekijää sekä palvelusihteeri. Keuruulla toimii perhekeskus. Meillä on hyvät ja toimivat yhteistyöverkostot varhaiskasvatuksen, koulun ja perusterveydenhuollon kanssa. Palveluvalikkoa täydennetään tarvittaessa ostopalveluilla. Lapsiperheiden kotipalveluun on käytössä palveluseteli. Keuruulle on vahvistettu Lasten, nuorten ja perheiden Keuruu - Kehittämisohjelma 2018-2022. Keuruu on mukana myös lastensuojelun systeemisen toimintamallin kehittämisessä.

Kelpoisuusvaatimuksena toimeen on sosionomin (AMK) koulutus. Lisäksi arvostamme kokemusta perhetyöstä, sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain tuntemusta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Oman auton käyttömahdollisuus välttämätön. Työhön saattaa sisältyä myös iltatyötä perheiden tarpeiden mukaisesti.

Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tehtävään sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi, työavain 244924. Sähköiseen hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset. Hakemus tulee jättää viimeistään 28.8.2019 klo 15.

Lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Alisa Veistämö p. 0400 428 013 tai alisa.veistamo@keuruu.fi.

Lisätietoja

http://www.keuruu.fi

Johtava sosiaalityöntekijä Alisa Veistämö p. 0400 428 013 tai sähköposti alisa.veistamo@keuruu.fi

Keuruun kaupunki, Perusturvapalvelut
Osoite: Multiantie 5, 42700 Keuruu

Keuruu on hyvien palvelujen, monipuolisten harrastusmahdollisuuksien, kauniin luonnon ja vesistöjen ympäröimä vireä maaseutukaupunki. Keuruun kaupungin perusturvapalvelujen tehtävänä on edistää ja ylläpitää kuntalaisten sosiaalista turvallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä.
Kaupunkistrategian 2018 -2022 visiona on Lapsiperheiden paratiisi: "Keuruu on vuonna 2022 lapsiperheiden paratiisi, jonka perustan luovat turvallinen ympäristö, terveet päiväkodit ja koulut. Kaiken ikäisten sujuva ja hyvinvoiva arki syntyy lähellä olevista hyvinvoimaa tuottavista palveluista, luonnosta ja monipuolisista harrastus- ja kulttuurimahdollisuuksista sekä hyvästä työllisyystilanteesta."

Tutustu työnantajaan