Perhetyöntekijä - Laitilan kaupunki

Perhetyöntekijä - Laitilan kaupunki

HAEMME PERHETYÖNTEKIJÄÄ

Haemme Laitilan perhepalveluiden tiimiin perhetyöntekijää 1.10.19 lukien tai sopimuksen mukaan. Tehtävään vaadittava koulutus on (sosionomi amk tai YAMK, sosiaalipedagogi tai muu soveltuva sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutus) sekä riittävä kokemus ja sopivat henkilökohtaiset ominaisuudet.
Perhetyöntekijän tehtäväkuva hoitaa perheen asioita konkreettisesti perheessä työskennellen. Sosiaalityöntekijöillä on vastuu perheen kokonaistilanteesta ja perhetyöntekijä tarjoaa perheeseen sosiaalityöntekijän määrittämää tukipalvelua.

Kaupungissa on lapsiperheiden ennaltaehkäisevän ja korjaavan tuen ja nopean, riittävän intensiivisen työskentelyn, toteuttamiseksi jatkuva tarve perhetyöntekijöiden työlle. Kaupungissa on ennestään nyt täytettävän toimen lisäksi kaksi perhetyöntekijän toimea, joista kaksi työskentelee perhepalveluissa ja yksi neuvolassa.

Laitilan perhepalveluiden tiimissä työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää, kaksi perhetyöntekijää, ammatillinen tukihenkilö, toimistosihteeri sekä lähiesimiehenä johtava sosiaalityöntekijä. Perheneuvolassa työskentelee tiimin tukena psykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja ja lastenpsykiatrian erikoislääkäri (2pv/kk). Tiimimme on saanut positiivista palautetta hyvästä ja toisia tukevasta työskentelyilmapiiristä.

Tehtävän laajuuden vuoksi tarjoamme kilpailukykyisen palkan 2586,63€/kk. Oman auton käyttö on työssä välttämätöntä. Noudatamme tehtävän täytössä 4 kk:n koeaikaa. Hakija sitoutuu toimittamaan lasten kanssa työskentelyssä vaadittava rikosrekisteriotteen ja hyväksyttävän lääkärintodistuksen sekä töihin tullessaan antamaan huumeseulan. Työ on jaksotyötä kolmen viikon jaksoissa sisältäen ajoittain myös ilta- ja viikonlopputyötä.

Lisätietoja: sosiaalityöntekijä Sanna Erholm: 040 682 5721 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila 050-336 5269 (etunimi.sukunimi@laitila.fi).
Toivomme ainoastaan sähköisiä hakemuksia.

Laitilan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi
Osoite: Keskuskatu 30, 23800 Laitila

Laitilan kaupunki on n. 8600 asukkaan vireä ja viihtyisä kaupunki Varsinais-Suomessa vt 8 varrella. Lähimmät kaupungit ovat Uusikaupunki, Rauma ja Turku. Kaupunki on tällä hetkellä muuttovoittoinen, työpaikkaomavaraisuus on korkea ja peruspalvelut ovat kunnossa.
Laitilan kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan