Perhetyöntekijä - Virtain kaupunki

Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden tiimiin haetaan perhetyöntekijää määräaikaiseen toimeen ajalle 2.1.-31.12.2020. Perhetyötyöntekijä työskentelee osana lapsiperhepalveluiden tiimiä, johon kuuluu hänen lisäkseen 2 sosiaalityöntekijää, perhetyöntekijä ja lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä. Perhetyöntekijän tehtäviin kuuluvat lastensuojelun tehostettu perhetyö, sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö ja lasten ja vanhempien välisten tapaamisten valvonta. Tarvittaessa perhetyöntekijä toimii sosiaalityöntekijän työparina palvelutarpeen arvioissa ja lastensuojelun tarpeen selvityksissä. Työhön voi kuulua myös lasten ammatillista tukihenkilötyötä ja erilaisten ryhmien vetämistä.

Perhetyöntekijä työskentelee perheiden ja heidän läheisverkostojensa kanssa perheen arjen ympäristöissä. Työn tavoitteena on perheen hyvinvoinnin lisääminen heidän omia voimavaroja vahvistamalla ja tukemalla. Työn keskeisiä elementtejä ovat vanhempien kasvatustyön tukeminen perheen omia voimavaroja vahvistamalla, perheen sisäisen vuorovaikutuksen tukeminen ja lapsen edun turvaaminen.

Valittavalta edellytetetään Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8§ mukaista pätevyyttä (ammattikorkeakoulututkinto). Pätevien hakijoiden puuttuessa huomioon otetaan loppusuoran opiskelijat tai muut epäpätevät hakijat, joilla on tehtävään tarvittava osaaminen (määräaikainen työsuhde). Lisäksi toivomme kokemusta lastensuojelutyöstä ja lapsiperheiden palveluverkoston tuntemusta. Tehtävään soveltuva menetelmäosaaminen tai lisäkoulutus katsotaan hakijan eduksi. Työssä vaaditaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kykyä työskennellä itsenäisesti, kannustavaa työotetta ja kykyä kuulla asiakasta, joustavuutta sekä vastuullisuutta.

Työn liikkuvuuden vuoksi ajokortti ja oma auto ovat välttämättömiä. Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Lisäksi valitun työntekijän on esitettävä rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Lisätietoja

http://www.virrat.fi

Tutustu työnantajaan

Sari Hellsten
hyvinvointijohtaja
puh. 03 485 1094
etunimi.sukunimi@virrat.fi

Virtain kaupunki, Perusturvaosasto
Osoite: Virtaintie 26, 34800 Virrat

Virrat on 6800 asukkaan maaseutumainen kaupunki hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylä-Pirkanmaalla. Kaupunkimme palveluksessa on n. 360 eri alojen ammattilaista tekevät työtään laadukkaiden ja hyvien palvelujen tarjoamiseksi asukkaillemme. Meillä eletään turvallista ja onnellista arkea hienojen luonnonmaisemien keskellä.