Perhetyöntekijä - Joutsan kunta

Joutsan kunnan sosiaali- ja vammaispalveluissa on haettavana PERHETYÖNTEKIJÄN määräaikainen sijaisuus ajalle 1.11.2021-18.9.2022.

Perhetyöntekijä tehtäväkenttään kuuluvat sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukainen perhetyö, sekä varhaisen tuen perheohjaajan tehtävät. Perhetyön työskentely on suunnitelmallista ja perustuu yhdessä perheen, sekä sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa tehtyyn asiakassuunnitelmaan. Varhaisen tuen perheohjaus on keskusteluapua, sekä neuvontaa ja ohjausta sisältävää, ennaltaehkäisevää, lyhytkestoista työtä, jonka tavoitteena on vahvistaa perheiden elämänhallintaa ja perheen omia voimavaroja. Perheohjaukseen asiakkaat ohjautuvat olemalla yhteydessä suoraan perhetyöntekijään.

Joutsan sosiaalitoimessa työskentelee 1 johtava sosiaalityöntekijä, 1 sosiaalityöntekijä, 2 sosiaaliohjaajaa, 2 perhetyöntekijää ja 1 palveluohjaaja, sekä kanslisti. Perhetyöntekijän työaika sijoittuu pääasiassa arkisin klo 8-19 välille, riippuen asiakastilanteesta. Työn tekeminen edellyttää oman auton käyttöä.

Kelpoisuusehtona on soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto tai amk-tutkinto, esimerkiksi lähihoitaja, sosionomi, kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto (laki 817/2015). Tehtävän hoitamiseen perehdyttää perhetyöntekijän toimea aiemmin hoitanut henkilö, joka siirtyy määräajalle hoitamaan toista työtehtävää Joutsan sosiaalitoimessa.

Edellytämme kokemusta työskentelystä lapsiperheiden kanssa, taitoa itseohjautuvaan työskentelyyn, yhteistyökykyä moniammatillisissa verkostoissa sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme kokemusta asiakkaiden kodeissa tehtävästä työstä sekä kokemusta lastensuojelutyöstä.

Palkkaa ja työehtoja koskevat määräykset SOTE-TES mukaan. Työ alkaa 1.11.2021 ja siinä noudatetaan kuuden (4) kuukauden koeaikaa. Toimeen valitun on esitettävä ennen toimen vastaanottamista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote.

Lisätietoja

https://www.joutsa.fi/terveys-ja-sosiaalipalvelut/#perusturvatyopaikkana

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

johtava sosiaalityöntekijä Päivi Boualem 0403580009 (ei tavoitettavissa 4.10-6.10) paivi.boualem@joutsa.fi
sosiaalityöntekijä Maarit Rantanen 0401768057 maarit.rantanen@joutsa.fi

Lisätietoja

Joutsan kunta

www.joutsa.fi


Osoite: Myllytie 12, 19650 Joutsa
Joutsan kunta - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat