Perhetyöntekijän sijaisuus - Uudenkaupungin kaupunki

Perhetyöntekijän sijaisuus - Uudenkaupungin kaupunki

Uudenkaupungin perhekeskukseen haetaan perhetyöntekijälle sijaista 31.8.2019 saakka. Perhekeskus toimii sosiaalityön palvelualueella. Perhekeskus tarjoaa sosiaalihuoltolain mukaisia lapsiperheiden ennaltaehkäiseviä palveluja, joilla edistetään ja turvataan lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhemmuutta ja koko perheen hyvinvointia.

Perhekeskus tekee tiivistä yhteistyötä neuvoloiden ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, sosiaalityön, varhaiskasvatuksen, opetustoimen, nuorisotyön sekä lasten ja nuorten psykiatrisen poliklinikan kanssa. Perhekeskuksen moniammatilliseen tiimiin kuuluu sosiaalityöntekijä, kaksi psykologia, psykiatrinen sairaanhoitaja, perhetyönohjaaja ja kolme perhetyöntekijää. Sosiaalityöntekijä toimii ryhmän lähiesimiehenä.

Perhetyöntekijä tekee ohjaus- ja neuvontatyötä perheissä sekä osallistuu toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä yksikön esimiehen ja koko työryhmän kanssa. Odotamme työntekijältä perhekeskeistä ja itsenäistä työotetta, työkokemusta lapsiperheiden kanssa toimimisesta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Pätevyysvaatimuksena sosionomin AMK-tutkinto tai vastaava aiempi tutkinto. Tehtävät edellyttävät oman auton käyttöä. Valitun on esitettävä tehtävää vastaanotettaessa rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote. Varaudu esittämään tutkintotodistukset haastattelutilaisuudessa.

Lisätietoja

http://uusikaupunki.fi

Sosiaalityöntekijä Anne Tuomikanta, puh. 044 3515 502
E-mail: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

Uudenkaupungin kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus
Osoite: Terveystie 4, Uusikaupunki

UUSIKAUPUNKI on noin 15 800 asukkaan viihtyisä teollisuus- ja satamakaupunki lounaisrannikolla. Seutukuntansa vahvan ja vetovoimaisen keskuksen menestys perustuu luovaan osaamiseen sekä julkisten palvelujen hyvään laatuun ja joustavuuteen. Kasvun mahdollisuudet nousevat aktiivisesta elinkeinopolitiikasta, ihmisläheisestä, merellisestä ympäristöstä ja yhteisestä tahdosta. Ainutlaatuiset harrastusmahdollisuudet vievät sinut vaikkapa golfkentälle, kuntoputkeen tai veneilyn pariin. Maailman kaunein saaristo alkaa jo kotioveltasi. Kaupunki noudattaa savuttoman työpaikan periaatteita. Sosiaali- ja terveyspalvelut on saanut SHQS-laaduntunnustuksen.

Tutustu työnantajaan