Personal inom småbarnspedagogiken - Pietarsaaren kaupunki

Personal inom småbarnspedagogiken - Pietarsaaren kaupunki

Vi behöver vikarier för kort tid inom småbarnsfostran bland annat barnträdgårdslärare, barnskötare, assistenter.

Behörighetskraven fastställs i enlighet med de förordningar som getts om ifrågavarande befattningar. Vi beaktar även studerande inom branschen samt personer som har arbetserfarenhet och som är lämpliga för och intresserade av branschen.

Uppge i din ansökan hurdana vikariat du är intresserad av, precisera när du står till förfogande och uppdatera din ansökan vid behov. Då vi har fått din ansökan tar vi vid behov kontakt med dig och överenskommer om en tid för intervju.

Läs mer

http://www.jakobstad.fi

Mer om arbetsgivaren

Matilda Engström tel 044 7851426 matilda.engstrom@jakobstad.fi
eller enhetschefer på respektive enhet, fornamn.efternamn@jakobstad.fi

Jakobstad, Bildningssektorn, Dagvårdsavdelningen
Adress: PB 41, 68600 Pietarsaari

Jakobstad är en vacker tvåspråkig stad vid havet. I staden finns nio daghem, varav de flesta är tvåspråkiga. Detta innebär att det på daghemmet finns både svensk- och finskspråkiga avdelningar.