Personaldirektör - Kirkkonummen kunta

Vi söker till kommunens gemensamma tjänster

PERSONALDIREKTÖR

Ansökningstiden till tjänsten som personaldirektör har förlängts till 27.10.2021. Tidigare sökande tas i beaktande.

Personaldirektören svarar för kommunens personalförvaltning samt för av kommunens ledning förordnade uppgifter som gäller en övergripande utveckling av kommunens personalförvaltning och personalpolitik. Till ansvarsområdena hör också frågor om anställning av personal och anställningsförhållanden, löneräkning, samarbete och verksamhet som stöder arbetshälsan.

Personaldirektören är underställd kommundirektören och är medlem i kommunens ledningsgrupp.

Behörighetskraven för tjänsten är för uppgiften lämplig högre högskoleexamen, tillräcklig erfarenhet av lednings- eller sakkunniguppgifter inom den offentliga förvaltningen, stark chefserfarenhet, omfattande erfarenhet av personalledningsuppgifter inom kommunsektorn och tillräckliga kunskaper i finska och svenska som skötseln av tjänsten förutsätter. Som merit räknas dessutom god social kompetens samt flexibilitet och stresstålighet.

Den uppgiftsrelaterade lönen för personaldirektören är 6 404,43 euro per månad och eventuella erfarenhetstillägg. I besättandet av tjänsten iakttas en prövotid på sex månader.

Ansökningarna ska skickas elektroniskt via den elektroniska blanketten på Kommunkrekry på adressen www.kuntarekry.fi (jobbnyckel 376549) senast 27.10.2021 före kl. 12.00.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Eventuella ytterligare uppgifter om tjänsten som personaldirektör ges av kommundirektör Tarmo Aarnio, tfn 040 8218 528.

Lär dig mer om oss

Gemensamma tjänster

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats. Bekanta dig med oss på adressen www.kyrkslatt.fi.


Adress: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi

Sinulle suositellut työpaikat