Skip to main content
test
Personalutvecklingschef - Kokkolan kaupunki

Bli personalutvecklingschef i Karleby

Vi erbjuder en bredare horisont och ett meningsfullt arbete där du arbetar till förmån för hela stadskoncernens personal. Vi inom personaltjänster främjar vår personals välbefinnande i arbetet genom att samordna tjänster för utveckling av ledarskapet och personalens kompetens och medarbetarskap, personalförmåner, arbetarskydd och företagshälsovårdstjänster, vilka gäller hela staden. Vi ansvarar för ärenden som gäller anställningsförhållanden, utvecklar metoder för rekrytering av personal, hjälper sektorerna med omplacering av personal och sköter stadens löneförvaltning. Vi förhåller oss positivt till ett flexibelt arbetsliv; vi erbjuder möjligheter till personliga arrangemang för distansarbete, flexibel arbetstid samt moderna arbetslokaler och arbetsredskap. Dessutom har vi mångsidiga personalförmåner.

Som personalutvecklingschef är du en del av vår utvecklingsinriktade arbetsgemenskap, där vårt arbete styrs av att vi arbetar tillsammans och stödjer varandra. Du samordnar utvecklingen av Karleby stads personalprocesser, arbetshälsa samt personal- och ledningskompetens. Till dina uppgifter hör bl.a. att främja ett gott chefsarbete och medarbetarskap samt ge idéer till, planera och genomföra processer och projekt samt inlärningsmiljöer som hänför sig till utbildning, utvecklingsprogram och arbetshälsa. Du är med och bygger upp en ansvarstagande organisationskultur, kunskapsbaserat ledarskap och vår interna kommunikation.

Vi värdesätter tidigare erfarenhet av arbete med utveckling av personal- och ledningskompetensen samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska. I arbetet behöver du ett aktivt, initiativrikt och ansvarstagande arbetssätt. I dina interaktions- och samarbetsfärdigheter betonas ansvarstagande och uppskattande bemötande. Du är en inspirerande utvecklare och öppen för nya möjligheter. Meriterande är om du har en realistisk bild av arbetet inom den offentliga sektorn.

Den här rekryteringen genomförs anonymt. Anonym rekrytering främjar rättvis och kompetens- och behörighetsbaserad behandling av ansökningar under hela rekryteringsprocessen. Fyll i ansökningsblanketten normalt. Observera när du skriver ansökan att den följer anonymitetsprinciperna.

Behörighetsvillkor för arbetet är lämplig högre högskoleexamen.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Kirsi Rytkönen, personaldirektör, kirsi.rytkonen@kokkola.fi

Lär dig mer om oss

Karleby stad, Koncernförvaltning och -service, Personaltjänster

Karleby, det tvåspråkiga landskapscentret för Mellersta Österbotten, är en havsnära och snabbt växande stad i ständig utveckling. Staden har nästan 50 000 invånare och erbjuder mångsidigt boende, täckande basservice, goda trafikförbindelser samt utmärkta möjligheter till utbildning och fritidssysselsättningar. Karleby stad som har ca 2 300 anställda är en multikoncern med personal inom undervisning och fostran samt teknik, förvaltning och kultur.


Adress: Salutorg 5, 67100 Kokkola
Karleby stad - Savuton työpaikka Karleby stad - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat