Peruskoulun apulaisrehtori - Lahden kaupunki

Tervetuloa APULAISREHTORIKSI Lahteen! Haemme apulaisrehtoria Tiirismaan peruskouluun toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 3.1.2022 alkaen. Apulaisrehtorin kelpoisuusvaatimuksena on rehtorin kelpoisuus.

Apulaisrehtori toimii rehtorin työparina ja johtaa osaltaan koulun toimintaa. Tehtävän hoitaminen edellyttää taitoa johtaa koulun prosesseja itsenäisesti yhteistyössä rehtorin, johtoryhmän, yhteisöllisen oppilashuoltotyöryhmän sekä tiimien ja vastuuryhmien kanssa.

Toivomme sinulta hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä kehittää koulua yhteistoiminnallisesti työyhteisön kanssa. Arvostamme itsensä johtamisen taitoja, organisointikykyä ja kokemusta työpari- ja tiimityöskentelystä sekä aktiivista otetta koulun pedagogiseen kehittämiseen. Hakijoille eduksi luetaan kokemus erilaisista sähköisistä hallinto-ohjelmista (esim. oppilashallinnon ohjelmat Primus/Kurre ja henkilöstöhallinnon ohjelmat).

Tiirismaan yhtenäiskoulussa apulaisrehtorin tehtäviin kuuluu mm. työjärjestysten laatiminen, oppilashuoltotyön kokonaisvaltainen suunnittelu sisältäen esimerkiksi erityisopetuksen ja koulunkäynninohjaajien resurssin kohdentamisen oppilaiden tukitarpeisiin, oppilaiden arviointiprosessin johtaminen, ohjeistaminen, ja suoritustietojen ylläpito Primuksessa sekä sijaisjärjestelyt. Apulaisrehtorin tehtävänkuva tarkentuu yhdessä rehtorin kanssa valitun henkilön osaamista ja vahvuuksia hyödyntäen.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote ja toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksetaan mahdolliset vuosisidonnaiset lisät.

Tehtävän menestyksekkään hoitamisen edellytyksenä ovat hyvät yhteistyö- ja organisointitaidot sekä vaadittava opetushallinnon tutkinto. Eduksi katsotaan kokemus vastaavassa tehtävässä toimimisesta sekä perusopetuksen ja yhtenäiskoulun toimintatapojen tuntemus.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 22.10.2021 klo 12.00.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 25 koulussa. Oppilaita on yli 10300, opettajia ja avustajia yli 1100.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulut/tiirismaan-koulu/
http://www.lahti.fi/palvelut/tyo-ja-yrittaminen/lahti-tyonantajana

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Kasvatus- ja opetusjohtaja Lassi Kilponen, p. 044 716 1328
Vastaava rehtori Kirsikka Saresma, p. 044 482 6409
Tiirismaan koulun rehtori Kari Turpeinen, p. 050 559 7846

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Tiirismaan peruskoulu

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Suomen johtavana ympäristökaupunkina Lahti tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Ursankatu 2, 15100 Lahti
Lahden kaupunki - Vastuullinen työnantaja

Sinulle suositellut työpaikat