Peruskoulun englannin ja ranskan kielen päätoiminen tuntiopettaja, sijaisuus - Espoon kaupunki

Peruskoulun englannin ja ranskan kielen päätoiminen tuntiopettaja, sijaisuus - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Englannin ja ranskan kielenopettajan tehtävät 16-18 tuntia.Kieltenopettaja työskentelee tiiviisti 3.-6. luokkatason luokan- ja erityisluokanopettajien ja koulunkäynninohjaajien ja oppilaiden kanssa. Opetusta kehitetään ja erilaisten ryhmien yhteisopetuksen mahdollisuudet huomioiden. Meritorin 3-6 luokat toimivat lukuvuonna 2019-2020 Kivimiehen koulun tiloissa.Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.
Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun englannin ja ranskan kielen lehtorin kelpoisuus.Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään :- erilaisten tukimuotojen tuntemusta - kokemusta joustavista opetusjärjestelyistä- kokemusta kolmiportaisesta tuesta ja pedagogisten asiakirjojen laatimisesta- yhteistyökykyä luokan- ja aineenopettajien sekä muun henkilökunnan kanssa, - tiimityöskentelytaitoja- joustavuutta ja yhteistyötaitoja
Arvostamme :- näkemystä ja kokemusta vahvuuspedagogiikan toteuttamiseen ja kehittämiseen - monipuolisia pedagogisia taitoja - kokemusta yhteisopettajuuskuvioista- kokemusta kielitietoisesta pedagogiikasta- kokemusta työskentelystä eri kieli- ja kulttuuriryhmien opettamisesta- kiinnostusta oman oppimisen kehittämiseen

Lisätietoja

http://espoo.fi/meritorinkoulu

Matti Jokela 0505410975 matti.jokela(@)espoo.fi

Meritorin koulu/Kivimiehen koulu
Osoite: Lämpömiehenkuja 2, 02150 Espoo

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota.Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan