Peruskoulun erityisluokanopettaja (7) - Kouvolan kaupunki

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana peruskoulun erityisluokanopettajan virkoja 1.8.2020 alkaen toistaiseksi seuraavasti.
Ilmoitathan hakemuksessasi toiveet (2) mihin kouluihin haet;

- Hirvelän koulu, virka 10914, aluetason erityisopetus, yläkoulu

- Inkeroisten yhteiskoulu, virka 10885, aluetason erityisopetus, alakoulu

- Tähteenkadun koulu, virka 10916
- Tähteenkadun koulu, virka 10894
Koulussa opiskelee EA1-9.-luokkien oppilaita kahdessa eri toimipisteessä. Koulussa on 1-2. lk:n alueellinen pienryhmä ja 9 kaupunkitason pienryhmää.

- Viialan koulu, virka 10917
- Viialan koulu, virka 10883
- Viialan koulu, virka 11251
Koulumme tarjoaa opetusta myllykoskelaisille oppilaille sekä niille kouvolalaisille lapsille, joilla on kielen kehityksen erityisvaikeutta.


Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti.

Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.

Lisätietoja

http://www.kouvola.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Rehtori Tuulikki Komulainen p. 020615 7211 (Hirvelän koulu), rehtori Jari Eronen p. 020615 6025 (Inkeroisten yhteiskoulu), rehtori Elise Antila p. 020615 7086 (Tähteenkadun koulu) sekä rehtori Pekka Haaja p. 020615 8670 (Viialan koulu)
Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella www.kouvola.fi/rekry.

Kasvatus ja opetus, perusopetusyksiköt
Osoite: Torikatu 10, 45100 Kouvola

Hirvelän koulu sijaitsee Voikkaalla, Kouvolassa. Koulussa toimivat perusopetuksen ylemmät vuosiluokat 7-9. Koulussa on lukuvuonna 2019-2020 on n. 170 oppilasta ja 22 opettajaa sekä 14 muuhun henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä. Inkeroisten yhteiskoulu sijaitsee Kouvolassa Inkeroisten taajamassa.Henkilökuntaa koulussamme on 40 ja oppilaita reilut 300, joista noin 100 alaluokilla. Tähteenkadun koulussa opiskelee EA1-9.-luokkien oppilaita. Pääkoulussa on opetusryhmiä 12 ja Sairaalanmäen opetusyksikössä 4. Koulu toimii myös yhtenä Kouvolan kaupungin resurssikeskuksena, joka tarjoaa palveluja päivähoidon ja perusopetuksen alueelle. Viialan koulu on Kouvolan Myllykoskella sijaitseva yhtenäiskoulu. Koulussamme opiskelee 250 oppilasta ja henkilökuntaa on noin 60.

Katso lisää: https://www.kouvola.fi/kasvu-ja-oppiminen/perusopetus/opiskeluperusopetuksessa/koulut/

Kouvola on kestävällä tavalla kehittyvä lähes 83 000 asukkaan kaupunki, jossa liikkuminen on sujuvaa ja asuminen edullista. Viihdyt varmasti monipuolisten palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien sekä moni-ilmeisen luonnon keskellä. Tervetuloa työntekijäksi ihmeen hienoon Kouvolaan!

Kouvolan kaupunki on savuton työpaikka.