Peruskoulun erityisluokanopettaja - Kouvolan kaupunki

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana;

Peruskoulun erityisluokanopettajan viran (10898) sijaisuus ajalle 11.8.2020 - 5.6.2021

Viran sijoituspaikka: Viialan koulu

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti.

Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.

Lisätietoja

http://www.kouvola.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Rehtori Pekka Haaja p. 020615 8670
Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella www.kouvola.fi/rekry.

Kasvatus ja opetus, Viialan koulu
Osoite: Opinpolku 5, 46800 Myllykoski

Kouvola on kestävällä tavalla kehittyvä lähes 83 000 asukkaan kaupunki, jossa liikkuminen on sujuvaa ja asuminen edullista. Viihdyt varmasti monipuolisten palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien sekä moni-ilmeisen luonnon keskellä. Tervetuloa työntekijäksi ihmeen hienoon Kouvolaan!

Kouvolan kaupunki on savuton työpaikka.