Peruskoulun erityisluokanopettaja - Kouvolan kaupunki

Valkealan yläkoulussa haettavana peruskoulun erityisluokanopettajan virka (11487) 1.8.2020 alkaen toistaiseksi

Valkealan yläkouluun haetaan erityisluokanopettajaa pienryhmään, jossa oppilaiden keskeinen erityisen tuen tarve on oppimisvaikeuksissa. Erityisluokanopettaja työskentelee työparina koulunkäynninohjaajan kanssa. Oppilaat ovat 7-9 -luokilta.
Valkealan yläkoulussa on kolme pienryhmää, joissa toimii erityisluokanopettaja-koulunkäynninohjaaja työpari. Pienryhmistä kaksi on alueellisia pienryhmiä ja yksi on kaupunkitason joustavan perusopetuksen ryhmä. Koulussa on myös erityisopettaja. Erityisopettajan ja kaksi muuta erityisluokanopettajan virkaa ovat vakituisesti täytettyjä pätevillä viranhaltijoilla.
Erityisluokanopettajan työ on oppilaan tukemista oppimisessa ja elämän taidoissa. Työ edellyttää ratkaisukeskeistä lähestymistapaa. Positiivinen elämänasenne on hyvä lähtökohta erityisluokanopettajan työhön.


Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti.

Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.

Lisätietoja

http://www.kouvola.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Rehtori Pauli Pölönen, pauli.polonen(at)kouvola.fi tai 02061 56553
Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella www.kouvola.fi/rekry.

Kasvatus ja opetus, Valkealan yläkoulu
Osoite: Kustaa III tie 12, 45370 Valkeala

Lukuvuonna 2020-2021 Valkealan yläkoulussa on 360 oppilasta ja 34 opettajaa.Valkealan yläkoulu sijaistee 13 kilometriä Kouvolasta. Valkealaan on Kouvolan keskustasta hyvät linja-autoyhteydet. Kouvolassa Valkealan kirkonkylään on alkamassa monitoimitalon rakentamishanke, ja lähivuosina tulevat Valkealan yläkoulu ja Kirkonkylän koulu muodostamaan yhtenäiskoulun.

Kouvola on kestävällä tavalla kehittyvä lähes 83 000 asukkaan kaupunki, jossa liikkuminen on sujuvaa ja asuminen edullista. Viihdyt varmasti monipuolisten palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien sekä moni-ilmeisen luonnon keskellä. Tervetuloa työntekijäksi ihmeen hienoon Kouvolaan!

Kouvolan kaupunki on savuton työpaikka.