Peruskoulun erityisopettaja - Kouvolan kaupunki

Peruskoulun erityisopettaja - Kouvolan kaupunki

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana;

Peruskoulun erityisopettajan viran (10854) sijaisuus ajalle 1.8.2019-31.1.2020.
Mikäli sijaisuuteen palkattavalta henkilöltä puuttuu perusopetuksen opettajan kelpoisuus (asetus henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 989/1998 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen), sijainen palkataan ajalle 7.8.2019-31.1.2020. Sijaisuus jatkuu mahdollisesti lukuvuoden loppuun, mahdollisesti virka tullaan täyttämään toistaiseksi sijaisuuden jälkeen
Erityisopettajan viransijaisuus soveltuu hyvin pätevien erityisopettajien tai erityisluokanopettajien ohella perusopetuksen opettajalle, joka on suorittamassa tai suunnittelee erityisopettajan opintoja. Soveltuva aineenopettajan tai luokanopettajan koulutus tarjoaa hyvän lähtökohdan viransijaisuuden hoitamiseen.
Erityisopettajan työ on oppimisen tukemista, oppilaiden sparraamista, opettajien kanssa tuen tarpeen suunnittelua ja toimivien tukimuotojen luomista. Erityisopettajan tehtävään kuuluu erityisen tuen tuntimäärän, ohjaajaresurssin ja eri tukimuotojen tarkoituksen mukaisen käytön suunnittelu tuen tarpeessa oleville ryhmille ja oppilaille. Hyvät yhteistyötaidot, halu työskennellä nuorten kanssa ja positiivinen elämän asenne ovat hyvä lähtökohta erityisopettajan työhön.
Erityisopettaja voi käyttää tuen suunnitteluun ja konsultointiin noin 20 % opetustuntimäärästään.
Erityisopetukseen on resursoitu 33 viikkotuntia, joista Valkealan yläkoulun erityisopettajalla on 27 viikkotuntia. Lisäksi koululla käy 6 tuntia viikossa naapurikoulun erityisopettaja.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti.

Virkaa täytettäessä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa.

Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.

Valkealan yläkoulussa on lukuvuonna 2019-2020 370 oppilasta ja 34 opettajaa. Koulussamme on kolme pienryhmää, joissa on erityisluokanopettaja ja koulunkäynninohjaaja työpari. Yleisopetuksen ryhmien käytössä on kolme koulunkäynninohjaajaa.

Valkealan yläkoulu sijaistee 13 kilometriä Kouvolasta. Valkealaan on Kouvolan keskustasta hyvät linja-autoyhteydet.
Kouvolassa Valkealan kirkonkylään on alkamassa monitoimitalon rakentamishanke, ja lähivuosina tulevat Valkealan yläkoulu ja Kirkonkylän koulu muodostamaan yhtenäiskoulun.

Lisätietoja

http://www.kouvola.fi/rekry

Rehtori Pauli Pölönen, pauli.polonen(at)kouvola.fi tai 02061 56553
Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella www.kouvola.fi/rekry.

Kasvatus ja opetus, Valkealan yläkoulu
Osoite: Torikatu 10, 45100 Kouvola

Kouvola on kestävällä tavalla kehittyvä lähes 85 000 asukkaan kaupunki, jossa liikkuminen on sujuvaa ja asuminen edullista. Viihdyt varmasti monipuolisten palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien sekä moni-ilmeisen luonnon keskellä. Tervetuloa työntekijäksi ihmeen hienoon Kouvolaan!
Kouvolan kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan