Peruskoulun erityisopettaja - Kouvolan kaupunki

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana peruskoulun erityisopettajan viran sijaisuus seuraavasti;

- Elimäen yhtenäiskoulu, virka 10876 ajalle 11.8.2020 - 31.1.2021, tämä virka tulee mahdollisesti hakuun toistaiseksi 1.2.2021 alkaen.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti.

Virkaa täytettäessä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.

Lisätietoja

http://www.kouvola.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Rehtori Kaisu Kovalainen-Laitinen, p. 020 615 7854 (Elimäki), koulun johtaja Susanna Pitkälahti, p. 020 615 6768 (Pilkka), kasvun tuen päällikkö Pirjo Piiroinen, p. 020 615 6026
Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella www.kouvola.fi/rekry.

Kasvatus ja opetus, Perusopetusyksiköt
Osoite: Torikatu 10, 45100 Kouvola

Kouvola on kestävällä tavalla kehittyvä lähes 83 000 asukkaan kaupunki, jossa liikkuminen on sujuvaa ja asuminen edullista. Viihdyt varmasti monipuolisten palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien sekä moni-ilmeisen luonnon keskellä. Tervetuloa työntekijäksi ihmeen hienoon Kouvolaan!

Kouvolan kaupunki on savuton työpaikka.