Peruskoulun erityisopettaja - Kouvolan kaupunki

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana;

Peruskoulun laaja-alaisen erityisopettajan viran (10866) sijaisuus ajalle 9.8.2021 - 4.6.2022. Perusopetuksen opettajakelpoisuuden omaava (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) palkataan ajalle 1.8.2021 - 31.7.2022. Mansikkamäen koululla toimii kaksi laaja-alaista erityisopettajaa. Koulun kolme vuosiluokkaa ja pienryhmät on jaettu kahden erityisopettajan kesken niin, että sijaistettavan opettajan työ kohdistuu ensisijaisesti vuosiluokkiin 2, 5 ja 6. Tuntimääräksi on suunniteltu 23 h/vk, mikä saattaa olla mahdollista toteuttaa neljän työpäivän puitteissa.

Viran sijoituspaikka: Mansikkamäen koulu

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti.

Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.

Lisätietoja

http://www.kouvola.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rehtori Pekka Lipiäinen p. 020615 8471, pekka.lipiainen(at)kouvola.fi
Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti www.kouvola.fi/rekry

Lisätietoja

Kasvatus ja opetus, Mansikkamäen koulu

Mansikkamäen koulu on lapsilähtöinen ja liikunnallinen koulu, jossa halutaan luoda lapselle turvallinen ympäristö oppia, kasvaa ja elää lapsuutta. Mansikkamäen koulu on valmistunut vuonna 2014. Koulussamme opiskelee noin 580 oppilasta luokilla 1-6, kaupungin autismikirjo-luokilla sekä valmistavassa luokassa. Mansikkamäen koulussa oppilas on koulumme toiminnan lähtökohta. Kaikkien koulussa tehtävien ratkaisujen tulee olla sellaisia, että niiden tavoitteena on oppilaan paras. Koulumme on liikunnallinen. Liikuntaluokat ovat osa koulumme kokonaisuutta. Liikkumiseen kannustava toimintakulttuuri on osa koko koulumme toimintaa. Haluamme, että Mansikkamäen kouluun on kiva tulla. Meistä on tärkeää, että lapsella on luottamus koulumme aikuisiin. Koulussamme on kaikki kiusaaminen kielletty.

Kouvola on asukkaitaan palveleva aktiivinen luonto- ja urheilukaupunki. Arki sujuu ja asuminen on edullista n. 82 000 asukkaan kaupungissa. Elämä on laadukasta hyvien palvelujen, harrastusmahdollisuuksien ja moni-ilmeisen luonnon keskellä. Liikkuminen on helppoa ja liikenneyhteydet muualle Suomeen ovat hyvät.

Tervetuloa joukkoon! Viihdyt varmasti.

Kouvolan kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Huovihongantie 3, 45200 Kouvola
Kouvolan kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat