Skip to main content
test
Peruskoulun kotitalouden tuntiopettaja, vuorotteluvapaan sijaisuus - Tervolan kunta

Tule meille kotitalouden lehtorin vuorotteluvapaan sijaiseksi!

Tervolan kunnan sivistystoimessa on haettavana

Peruskoulun kotitalouden lehtorin sijaisuus Lapinniemen koulussa 31.7. - 31.12.2024

Hakuaikaa on jatkettu. Aiemmin tuleet hakemukset otetaan huomioon valintaa tehtäessä.

Vuorotteluvapaan sijaisuus täytetään päätoimisena tuntiopettajan tehtävänä. Kotitalouden lisäksi on terveystiedon opetusta 7-9 luokilla ja Tervolan lukiossa.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Ei-kelpoisten hakemukset huomioidaan, mikäli kelpoisia hakijoita ei ole. Vuorotteluvapaan sijaisen tulee täyttää seuraavat ehdot: • Sijaisen on oltava työtön työnhakija TE-toimistossa välittömästi ennen sijaisuuden alkamista. • Sijaiseksi käy henkilö, jonka työttömyys on yhdessä tai useammassa jaksossa kestänyt vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. o Poikkeus: Seuraavissa tilanteissa sijaiseksi voidaan palkata henkilö, jonka työttömyys on kestänyt vain yhden päivän välittömästi ennen sijaisuuden alkamista: o Henkilö on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. o Henkilö on alle 30-vuotias ja ammatillisen- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. • Keskeneräiset opinnot ja mahdollinen yritystoiminta on selvitettävä TE-toimistossa. • Sijaiseksi ei voida palkata henkilöä, jota pidetään työttömyysturvalaissa määriteltynä päätoimisena opiskelijana tai päätoimisena yrittäjänä. Tervolan kunta tarjoaa työntekijöilleen liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointiedun, maksuttoman kuntosalin ja sujuvat työterveyspalvelut. Tervolassa työntekijät saavat lisäksi hyvän perehdytyksen ja lämpimän työskentelyilmapiirin. Tervolan kunta on savuton työpaikka.

Virkasuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan, lisäksi peruspalkkaan tulee 1 %:n Tervolalisä. Sijaisuus täytetään 2 kuukauden koeajalla.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Hakemukset on jätettävä sähköisenä osoitteessa www.kuntarekry.fi 15.3.2024 klo 12.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.tervola.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa rehtori Essi Varajärvi essi.varajarvi@tervola.fi, p. 0400 755 094.

Lisätietoja

Tervolan kunta, Lapinniemen koulu

Etelä-Lapissa tulijat ja olijat halaa tervetulleeksi pieni Tervolan kunta. Se on välittämisen, ennakkoluulottoman ongelmanratkaisun ja silmäkulman pilkkeen eli ämpäripäisyyden koti. Tervolassa on luotu ja ylläpidetty poikkeuksellisen hyvät kuntapalvelut, yritysympäristöt ja vaalittu yhteisöllistä elämäntapaa. Nelostietä hurauttaa Tervolan rauhasta ja luonnon kauneudesta alueen lähikaupunkeihin hetkessä. Met kaikki toivotama sinut tervetulheeksi Tervolhan!


Osoite: Itäpuolentie 1545, 95300 Tervola
Tervolan kunta - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat