Peruskoulun lehtori (AI), Raumanmeren peruskoulu - Rauman kaupunki

Haemme äidinkielen ja kirjallisuuden lehtoria toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.8.2021 alkaen. Viran ensisijainen sijoituspaikka on Raumanmeren peruskoulu.

Raumanmeren peruskoulu on noin 480 oppilaan yläkoulu.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkka- ja palvelussuhdeasiat määräytyvät Ovtes:n mukaisesti.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa vielä tulla hoidettavaksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi
https://peda.net/rauma/koulut/raumanmeri

Tutustu työnantajaan

Raumanmeren peruskoulun rehtori Jarmo Lehtonen, puh. 044 793 4454, jarmo.lehtonen@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Raumanmeren peruskoulu, Pyynpäänkatu 27, 26100 Rauma, kuoreen tulee merkintä; "Peruskoulun lehtori, äidinkieli ja kirjallisuus, Raumanmeren peruskoulu, RAU-25-79-21".
Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Peruskoulut, Raumanmeren peruskoulu
Osoite: Pyynpäänkatu 27, 26100 Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.

Sinulle suositellut työpaikat