Peruskoulun lehtori, äidinkieli ja kirjallisuus - Lahden kaupunki

Tervetuloa Salpausselän kouluun ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN LEHTORIN vuorotteluvapaan sijaiseksi ajalle 7.1. - 30.6.2021. Toivomme tehtävään innostunutta äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaa. Viranhoitoon sisältyy tilanteen mukaan luokanvalvojan tehtävät.

Salpausselän koulu on noin 630 oppilaan koulu, jossa on vuosiluokat 7 - 9. Koulussamme on myös liikuntaluokat ja luma-luokka, kaksi JOPO-luokkaa ja lisäopetuksen luokka. Koulu sijaitsee Salpausselän harjun kupeessa, hyppyrimäkien juurella, melkein Lahden keskustassa. Meiltä on hyvä yhteys myös matkakeskukseen, jossa on rautatie- ja linja-autoasema.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole, tehtävä voidaan täyttää hakijalla, jolla ei ole kelpoisuutta tehtävään. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa.Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote. Tehtävässä on 2 kuukauden koeaika.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö, joka on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 7.12.2020 klo 15.00.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 25 koulussa. Oppilaita on yli 10300, opettajia ja avustajia yli 1100.

Lisätietoja

https://peda.net/lahti/koulut/salpausselka
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Rehtori Markku Karjalainen puh. 050 559 7976
Vt. apulaisrehtori, Jussi Juurikka, jussi.juurikka@lahti.fi, p. 050 311 1561

Lahden kaupunki, Salpausselän peruskoulu
Osoite: Hämeenlinnantie 3, 15800 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!