Peruskoulun lehtori, äidinkieli ja kirjallisuus S2 - Lahden kaupunki

Haemme Kivimaan peruskouluun ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN LEHTORIN viransijaista ajalle 1.11.2021 - 4.6.2022 opettamaan suomea toisena kielenä. Tehtävään kuuluu S2-opetusta alaluokilla 15 tuntia ja yläluokilla 8 tuntia. Kelpoisuusvaatimuksena on äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kelpoisuus.

Toivomme löytävämme Kivimaan peruskoulun osaavaan joukkoomme henkilön, joka on innostunut työn kehittämisestä sekä omaa vahvan näkemyksen opetussuunnitelman toteuttamisesta. Arvostamme kokemusta samanaikaisopetuksesta ja joustavista opetusjärjestelyistä sekä hyviä yhteistyötaitoja.

Kivimaan peruskoulu on 1.-9. vuosiluokkien yhtenäiskoulu Lahden pohjoisella alueella. Koulumme tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön sekä yleisopetuksessa että erityisen tuen pienryhmissä opiskeleville oppilaille. Koulussamme työskentelee yli 800 oppilasta ja noin 80 opetus- ja kasvatustyön osaajaa. Koulumme vision mukaisesti Kivimaalla kasvetaan rohkeasti kokeillen, yhdessä innostuen ja työtä arvostaen. Tervetuloa työskentelemään tämän vision mukaisesti rakennettuun uuteen monitoimitaloomme, joka otettiin käyttöön elokuussa!

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole, tehtävä voidaan täyttää hakijalla, jolla ei ole kelpoisuutta virkaan.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote ja toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävässä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 28.9.2021 klo 15.00.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 25 koulussa. Oppilaita on yli 10300, opettajia ja avustajia yli 1000.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulut/kivimaan-koulu/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rehtori Tuula Herkepeus, puh. 050 518 0133
Apulaisrehtori Kirsi Ontronen, puh. 050 398 5077

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Kivimaan peruskoulu

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Lahdenkatu 62, 15210 Lahti

Sinulle suositellut työpaikat