Peruskoulun lehtori (MA, FY, KE) - Lahden kaupunki

Tule lehtoriksi (matematiikka, fysiikka, kemia) ajalle 1.2.2021 - 5.6.2021 osaavaan joukkoomme Lahden kaupungille Kärpäsen peruskouluun. Tehtävä on matemaattisten aineiden opettaminen yläluokilla. Työmäärä koostuu seuraavasti: MA 11 vkt, FY 3 vkt ja KE 11 vkt. Fysiikan tunneista yksi ja kemian tunneista kaksi ovat erityisopetuksessa.

Kärpäsen peruskoulu on 1-9 vuosiluokkien perusopetusta tarjoava koulu. Koulumme on monipuolinen oppimisympäristö sekä yleisopetuksessa että luokkamuotoisessa erityisopetuksessa opiskeleville oppilaille. Yleis- ja erityisopetus tekevät integraatioyhteistyötä oppilaan edun mukaisesti. Koulussamme on valmistunut peruskorjaushanke vuonna 2014. Koulumme tarjoaa entistäkin modernimmat ja viihtyisämmät opiskelu- ja työskentelymahdollisuudet.

Edellytämme tehtävään valittavalta vahvaa otetta yhteisopettajuuteen. Kelpoisuusvaatimuksena on matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole tehtävä voidaan täyttää hakijalla, jolla ei ole kelpoisuutta virkaan.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote. Tehtävässä on 2 kuukauden koeaika.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 25.1.2021 klo 9.00.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 25 koulussa. Oppilaita on yli 10300, opettajia ja avustajia yli 1100.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulut/karpasen-koulu/
http://www.lahti.fi/palvelut/tyo-ja-yrittaminen/lahti-tyonantajana

Tutustu työnantajaan

7.1. lähtien virka-aikana klo 8-16 rehtori Ari Pippuri, p. 050 559 7847 ja apulaisrehtori Timo Aho, p. 050 387 9636

Lahden kaupunki, Kärpäsen peruskoulu
Osoite: Kasakkamäentie 1, 15800 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!