Peruskoulun lehtori, maantieto ja biologia - Lahden kaupunki

Peruskoulun lehtori, maantieto ja biologia - Lahden kaupunki

Etsimme innostuneeseen ja ammattitaitoiseen työyhteisöömme lisää oppimisen ja yhteistyön ammattilaisia. Tule Launeen peruskouluun MAANTIEDON JA BIOLOGIAN LEHTORIN viransijaiseksi ajalle 2.9.2019 - 31.7.2020. Tehtävään kuuluu maantiedon ja biologian opettaminen Launeen koulussa luokilla 7-9. Työ edellyttää joustavuutta, yhteistyökykyä, aktiivista työn kehittämisotetta ja hyviä vuorovaikutus- sekä ryhmänhallintataitoja.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole virka voidaan täyttää hakijalla, jolla ei ole kelpoisuutta tehtävään. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävässä noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 19.8.2019 klo 15.00.

Launeen koulussa on noin 880 oppilasta ja 75 opettajaa. Launeen koulussa on yleisopetuksen ryhmiä ja luokkamuotoista erityisopetusta.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 25 koulussa. Oppilaita on yli 10300, opettajia ja avustajia yli 1100.

Lisätietoja

https://peda.net/lahti/koulut/laune
http://www.lahti.fi/palvelut/tyo-ja-yrittaminen/lahti-tyonantajana

Rehtori Esko Taipale puh. 050 559 7807 ja apulaisrehtori Jukka Manninen puh. 050 387 9719

Lahden kaupunki, Launeen peruskoulu
Osoite: Ajokatu 168, 15610 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?
Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.
Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Suomen johtavana ympäristökaupunkina Lahti tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.
Tervetuloa Lahden kaupungille 3400 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!

Tutustu työnantajaan