Peruskoulun luokanopettaja - Kouvolan kaupunki

Peruskoulun luokanopettaja - Kouvolan kaupunki

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana

Peruskoulun luokanopettajan määräaikainen virka (10795) ajalle 7.8.2019 - 30.5.2020, opetuskieli on ruotsi. Perusopetuksen opettajakelpoisuuden omaava (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) palkataan ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020.

Viran sijoituspaikka: Svenska skolan

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti.

Virkaa täytettäessä noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa.

Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.

Svenska skolan är en liten skola med 19 elever och två klasslärare. Eleverna studerar i sammansatta klasser på åk 1 - 6. Skolan tillhör en större skolgemenskap, Keskustan koulu, med ca 300 elever i Kuusankoski/Kouvola. Vi söker en klasslärarvikarie för läsåret 7. 8. 2019- 30.5. 2020.

Lisätietoja

http://www.kouvola.fi/rekry

Närmare uppgifter ges av rektor Marja Laiho, tel. 02061 57165
Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella www.kouvola.fi/rekry.

Kasvatus ja opetus, Svenska skolan
Osoite: Torikatu 10, 45100 Kouvola

Kouvola on kestävällä tavalla kehittyvä lähes 85 000 asukkaan kaupunki, jossa liikkuminen on sujuvaa ja asuminen edullista. Viihdyt varmasti monipuolisten palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien sekä moni-ilmeisen luonnon keskellä. Tervetuloa työntekijäksi ihmeen hienoon Kouvolaan!
Kouvolan kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan