Peruskoulun luokanopettaja - Kouvolan kaupunki

Peruskoulun luokanopettaja - Kouvolan kaupunki

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana;

Peruskoulun luokanopettajan määräaikainen virka (10762) ajalle 7.8.2019 - 30.5.2020, sisältää teknisen työn opetusta. Perusopetuksen opettajakelpoisuuden omaava (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) palkataan ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020.

Viran sijoituspaikka: Jaalan koulu

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti.

Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.

Jaalan koulu on vireä, 1-6 -luokkien koulu keskellä kaunista Jaalan kirkonkylää, kahden puhdasvetisen järven (Pyhäjärven ja Iso-Ruhmaan) välissä olevalla harjukannaksella. Jaalan koulu on inklusiivinen koulu.

Luokkia ja luokanopettajia meillä on seitsemän ja koulunkäynninohjaajia kuusi.

Varustuksemme on ajanmukainen ja tilamme hyvät. Vanhassa koulurakennuksessa sijaitsevat 1.luokka, käsityöluokat (tekninen ja tekstiilityö), erityisopettajan tilat ja iltapäiväkerho Ilttis. Se on etupäässä 1-2 -luokkalaisille ja tarvittaessa ylemmänkin luokan oppilaille. Uudessa koulurakennuksessa ovat muut luokat, ruokasali ja Jaalan kirjasto.

Lisätietoja

http://www.kouvola.fi/rekry

Koulun johtaja Liisa Laaksoranta p. 020 615 7624, liisa.laaksoranta(at)kouvola.fi
Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella www.kouvola.fi/rekry.

Kasvatus ja opetus, Jaalan koulu
Osoite: Torikatu 10, 45100 Kouvola

Kouvola on kestävällä tavalla kehittyvä lähes 85 000 asukkaan kaupunki, jossa liikkuminen on sujuvaa ja asuminen edullista. Viihdyt varmasti monipuolisten palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien sekä moni-ilmeisen luonnon keskellä. Tervetuloa työntekijäksi ihmeen hienoon Kouvolaan!
Kouvolan kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan