Peruskoulun matematiikan ja fysiikan lehtorin sijaisuus, Tapiolan koulu - Espoon kaupunki

Peruskoulun matematiikan ja fysiikan opettajan sijaisuus. Tehtäviin kuuluu vuosiluokkien 7-9 oppilaiden matematiikan ja fysiikan opetus Tapiolan koulussa sekä luokanvalvojan tehtävät.

Koulun nimi ja osoite: Opintie 1, 02100 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa tammikuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun matematiikan ja fysiikan lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään kykyä kohdata oppilaat ja opetusryhmät yksilöllisesti sekä eriyttää opetusta sekä ylös- että alaspäin.
Lisäksi tehtävässä edellytetään hyvää yhteistyökykyä ja joustavuutta työyhteisössä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tehtävässä arvostetaan kykyä/halua/innostusta kokeellisen fysiikan opettamiseen sekä kokemusta luokanvalvojan tehtävistä.

Tapiolan koulu on n. 400 oppilaan yläkoulu Espoossa. Tapiolan koulu tunnetaan musiikkipainotuksesta sekä hyvästä yleisopetuksesta.
Peruskorjattu Tapiolan koulu toimii Opintiellä Tapiolan keskustassa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Tutustu työnantajaan

Anna-Liisa Roiha p. 040-6394210

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Tapiolan koulu
Osoite: Opintie 1, 02100 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.