Peruskoulun matematiikan ja fysiikan opettaja, sijaisuus - Espoon kaupunki

Peruskoulun matematiikan ja fysiikan opettaja, sijaisuus - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Peruskoulun matematiikan ja fysiikan lehtorin viransijaisuus syyslukukaudelle 2019.Järvenperän koulu on lukuvuonna 2019-202 n. 460 oppilaan yläkoulu. Koulumme visiona on oppimisen eriyttäminen ja oppimisen ilo. Tavoitteenamme on kasvattaa ja opettaa oppilaitamme suvaitsevaisuuteen, vastuuntuntoisuuteen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen. Innostamme oppilaita elinikäiseen oppimiseen ja oppimisen iloon. Kouluyhteisömme muodostaa oppivan yhteisön, jossa aktiivisesti tuetaan oppimisen ja opettamisen kehittämistä.Järvenperän koulussa toimii yleisopetuksen yläluokkien lisäksi kolme toiminta-alueittain tapahtuvan opetuksen luokkaa. Koulussa on lisäksi jokaisella luokkatasolla matemaattis-luonnontiedepainotteinen luokka, johon oppilaat valitaan pääsykokeen perusteella. Koulussa annetaan lukuvuodesta 2019-2020 alkaen luokkamuotoista erityisopetusta tunne-elämän ja käyttäytymisen tukea tarvitseville oppilaille.
Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun matematiikan ja fysiikan lehtorin kelpoisuus.Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään kokemusta matematiikan ja fysiikan opetuksesta yläkoulussa. Lisäksi edellytetään monipuolista osaamista oppimisen eriyttämisessä ja oppimista tukevassa arvioinnissa sekä monipuolisia taitoja oppilaiden motivointiin ja hyviä ryhmänhallintataitoja. Edellytämme myös hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja sekä näyttöä opettajuuden kehittämisestä uuden opetussuunnitelman linjassa sekä vahvuuspedagogiikan soveltamista opetuksessa.
Arvostamme reflektoivaa ja kehittävää työotetta työyhteisön jäsenenä sekä kykyä käyttää sähköisen opiskeluympäristön mahdollisuuksia luontevasti osana opetusta. Arvostamme myös, että hakijalla on näyttöjä oppilaiden oppimisen taitojen kehittämisessä. Arvostamme lisäksi vahvaa kehittämisorientoituneisuutta opetuksen kehittämiseen.

  • Järvenperän koulu
  • TyöpaikkaMääräaikainen
  • esp-3-1348-19
  • OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
  • 26.6.2019 - 26.7.2019 15:45
  • EspooUusimaa

Rehtori Minna Kartano 043 8272 631 minna.kartano@espoo.fi

Järvenperän koulu
Osoite: Auroranmäki 1, 02940 Espoo

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota.Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan