Peruskoulun matematiikan ja fysiikan päätoiminen tuntiopettaja, sijaisuus - Espoon kaupunki

Peruskoulun matematiikan ja fysiikan päätoiminen tuntiopettaja, sijaisuus - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Haemme Pohjois-Tapiolan kouluun matematiikan ja fysiikan päätoimista tuntiopettajaa sijaiseksi ajalle 6.8.-21.12.2019. Tunteja n. 21vvt. Luontoisetuna mukavat oppilaat ja hyvä työyhteisö. Tule meille!
Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun matematiikan ja fysiikan lehtorin kelpoisuus.Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään kokemusta yläkoulussa työskentelystä, uuden opetussuunnitelman tuntemista ja riittäviä tietoteknisiä taitoja.
Arvostamme hyviä tiimityöskentely-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä oppilaan arvostavaa kohtaamista.

Lisätietoja

http://www.espoo.fi/pohjoistapiolankoulu

  • Pohjois-Tapiolan koulu
  • TyöpaikkaMääräaikainen
  • esp-3-1234-19
  • OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
  • 16.6.2019 - 19.6.2019 15:45
  • EspooUusimaa

va. rehtori Petri Kangas 050 511 3209 petri.kangas@espoo.fi ma-pe klo 9-15

Pohjois-Tapiolan koulu
Osoite: Sepontie 2, 02130 Espoo

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota.Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan