Peruskoulun matematiikan ja kemian lehtori, Nöykkiön koulu - Espoon kaupunki

Peruskoulun matematiikan ja kemian lehtori.

Koulun nimi ja osoite: Nöykkiön koulu, Nöykkiönlaaksontie 3, 02330 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun matematiikan ja kemian lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Edellytämme:
- Koulun painotetun opetuksen osavastuun ottamista sekä opetuksessa että opetuksen kehittämisessä.
- Myönteistä asennoitumista erityisluokkien oppilaiden opettamisessa osana yleisopetuksen ryhmiä tai tarvittaessa erityisluokkia omassa oppiaineessaan.
- Yhteistyötaitoja sekä halua toteuttaa ja kokemusta eri oppiaineiden välisistä yhteistyöprojekteista erityisesti koulun painotettuun opetukseen liittyen sekä verkko-oppimisympäristöä että muita opetusmenetelmiä hyödyntäen.
- Kiinnostusta ja kykenevyyttä kansainväliseen yhteistyöhön sekä matkustushalukkuutta oppilaiden kanssa mahdollisiin yhteistyökohteisiin ulkomailla tai kotimaassa.
- Verkko-oppimisympäristöjen sekä digiteknologian monipuolista hyödyntämistä omassa oppiaineessa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme:
- Pätevyyttä tai valmiutta opettaa oppiaineitaan suomen kielen lisäksi englannin kielellä.
- Valmiutta osallistua koko koulun yhteisten tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä idearikkautta monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen.
- Opintoja erityisopetuksessa sekä kokemusta erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksesta.
- Matematiikan ja kemian lisäksi jonkun muun oppiaineen opettamisen pätevyyttä ja halukkuutta tähän tarvittaessa.
- Mielenkiintoa ja kokemusta toimia tarvittaessa tukioppilastoiminnan tai oppilaskunnan ohjaajana.

Nöykkiön koulu on n. 500 oppilaan yläkoulu, joka sijaitsee Espoonlahden palvelualueella Länsiväylän läheisyydessä noin 18 km:n päässä Kampista Helsingin keskustasta.

Koulussa on painotettua opetusta matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa sekä 3 erityisluokkaa, joiden oppilaita opiskelee osittain myös jaksoittain integroituneina yleisluokkien ryhmissä.

Koulussa on kolme kaksikielistä luokkaa, joiden liikunnan opetus voidaan toteuttaa englannin kielellä.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Lisätietoja

https://ncespoo.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Ylakoulut/Noykkion_koulu

Tutustu työnantajaan

Sari Hakola: sari.hakola@espoo.fi

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus
Osoite: Nöykkiönlaaksontie 3, 02330 Espoo

Espoo on yli 280 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka!