Peruskoulun rehtori / kampuksen johtaja - Rauman kaupunki

Hj. Nortamon peruskoulun rehtorin / Karin kampuksen johtajan viran hakuaikaa jatketaan keskiviikkoon 14.4.21 klo 15.00 asti.

Rauman kaupungin perusopetuksessa julistetaan haettavaksi Hj. Nortamon peruskoulun rehtorin virka 1.8.2021 alkaen. Hj. Nortamon peruskoulun rehtorin virkatehtäviin liitetään Karin Kampuksen erikseen määrättävät johtajan tehtävät.

Rauman kaupunkiin rakennetaan parhaillaan Karin kampusta, johon kuuluvat uimahalli, Hj. Nortamon peruskoulu, kansalaisopisto sekä siihen sisältyvät kuvataide- ja käsityökoulut, musiikkiopisto, liikuntahalli ja nuorison kokoontumistila. Karin kampuksen on tarkoitus valmistua vuonna 2023.

Kampuksen johtajana osallistut rakennusvaiheen suunnitteluun ja sekä vastaat kampuksen toiminnan sisällöllisestä suunnittelusta ja toimintakulttuurin luomisesta yhteistyössä muiden kampukseen siirtyvien toimijoiden kanssa.

Lukuvuonna 2021-2022 Hj. Nortamon peruskoulussa opiskelee vuosiluokilla 7-9 480 oppilasta, Henkilökuntaa koulussa on yhteensä 55 henkilöä. Hj. Nortamon peruskoulussa on rehtorin lisäksi apulaisrehtori. Koulu toimii väistötiloissa ennen siirtymistään Karin kampukseen.

Edellytämme sinulta kokemusta rehtorin tehtävästä ja esimiestyöstä. Arvostamme toiminnan kokonaisuuksien hallintaa, kykyä laaja-alaiseen johtamiseen, organisointikykyä, vahvaa pedagogisen johtamisen osaamista sekä hyviä henkilöstöjohtamisen ja vuorovaikutuksen taitoja.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Virkaan valittavalta edellytetään opetushallinnon tutkintoa. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavista todistuksista.

Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Virka on kaupunkikohtainen ja se saattaa vielä tulla hoidettavaksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi
https://peda.net/rauma/koulut/uotilanrinne

Tutustu työnantajaan

opetus- ja nuorisojohtaja Hanna Viljanen-Lehto, puh. 044 793 3231, hanna.viljanen-lehto@rauma.fi
toimialajohtaja Soile Strander, puh. 044 793 3070, soile.strander@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Rauman kaupunki, sivistystoimiala, PL 113, Kanalinranta 3, 26101 Rauma, kuoreen tulee merkitä "Rehtori, Hj. Nortamon peruskoulu, RAU-25-30-21".
Alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Peruskoulut, Hj. Nortamon peruskoulu
Osoite: Nortamonkatu 29, 26100 Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.

Sinulle suositellut työpaikat