Peruskoulun ruotsin ja englannin kielen lehtori - Espoon kaupunki

Peruskoulun ruotsin ja englannin kielen lehtori - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Peruskoulun ruotsin ja englannin lehtorin virka Kuitinmäen yhtenäisessä peruskoulussa. Kuitinmäen koulu on kansainvälinen, kulttuurista monimuotoisuutta ja erilaisia oppijoita arvostava yhteisö. Koulu sijaitsee kahdessa vierekkäisessä rakennuksessa Olarissa hyvien liikenneyhteyksien varrella ja se on 700 oppilaan ja 90 aikuisen työyhteisö. Koulussa annetaan suomenkielistä yleisopetusta, kaksikielistä suomi-englanti -opetusta, lievästi kehitysvammaisten opetusta ja maahanmuuttajien valmistavaa ja pienryhmäopetusta. Koulussa tehdään vahvaa yhteis- ja samanaikaisopettajuutta oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hakijalta odotetaan hyviä työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja ja halua osallistua koulun yhteisöllisen ja oppilaita osallistavan toimintakulttuurin kehittämiseen. Hakijalla tulee olla taitoa nähdä oppilaat yksilöinä ja halua ohjata heitä henkilökohtaisella oppimispolullaan. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.
Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun ruotsin ja englannin lehtorin kelpoisuus.Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja: opettajan tulee osata työskennellä työparin ja -tiimin kanssa ja käyttää samanaikaisopetuksen metodejakokemusta erityisesti tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä opetuksessahyviä ryhmänhallintataitojainnostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta ja halua osallistua koulun yhteisten tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen.Kerro hakemuksen Oma esittely -kohdassa, miten em. asiat toteutuvat kohdallasi.
Arvostamme aiempaa kokemusta työskentelystä yhtenäisessä peruskoulussa.

  • Kuitinmäen koulu
  • TyöpaikkaVakinainen
  • esp-3-939-19
  • OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
  • 21.5.2019 - 22.5.2019 15:45
  • EspooUusimaa

rehtori Terja Isokorpi 050 4052754 etunimi.sukunimi@espoo.fi 9-16 virka-apulaisrehtori Anssi Iivonen 046 8771217 etunimi.sukunimi@espoo.fi 9-16

Kuitinmäen koulu
Osoite: Kuitinkuja 4, 02210 Espoo

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota.Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan