Peruskoulun ruotsin ja ranskan kielen lehtorin sijaisuus, Espoonlahden koulu - Espoon kaupunki

Ruotsin ja ranskan kielen opettajan tehtävät vuosiluokilla 7-9

Koulun nimi ja osoite: Espoonlahden koulu, Opettajantie 3, 02360 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa 20.11.2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun ruotsin ja ranskan kielen lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kokemusta samanaikaisopettajuudesta sekä kykyä eriyttää opetusta ja käyttää vaihtelevia opetusmenetelmiä.

Odotamme hakijalta innostunutta, sitoutunutta ja kehittämismyönteistä työotetta.

Tuemme nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista oppilaslähtöisesti yhteistyössä perheen kanssa. Kokemus luokanohjaan tehtävistä ja pedagogisten asiakirjojen laatimisesta katsotaan eduksi.

Espoonlahden koulu on 385 oppilaan yläkoulu.
Koulussamme annetaan painotettua opetusta matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa ja ruotsin kielen kielikylpyopetusta. Lisäksi koulussa on kolme erityisen tuen pienryhmää ja maahanmuuttajien valmistavan opetuksen ryhmä.
Käytössämme on uudet ja ajanmukaiset opetustilat kaikissa oppiaineissa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Lisätietoja

https://peda.net/espoo/espoonlahdenkoulu

Tutustu työnantajaan

Rehtori Marikka Korhonen, 050 3092092

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Espoonlahden koulu
Osoite: Opettajantie 3, 02360 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.