Peruskoulun tuntiopettaja - Kouvolan kaupunki

Peruskoulun tuntiopettaja - Kouvolan kaupunki

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana:

Peruskoulun päätoimisen matemaattisten aineiden tuntiopettajan tehtävä ajalle 7.8.2019-30.5.2020. Perusopetuksen kelpoisuuden omaava opettaja (asetus henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 989/1998 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) palkataan ajalle 1.8.2019-31.7.2020.
Toivomme että innostat uuden opetussuunnitelman mukaisesti oppilaita matematiikan ja luonnontieteiden opiskeluun, sinulla on hyvät yhteistyötaidot ja olet kehittämishaluinen omassa työssäsi. Haluat myös hyödyntää verkon tuomia mahdollisuuksia opetuksessasi ja sinulla on kiinnostus kehittää TVT-osaamistasi.
Tuntimäärä (vähintään opetusvelvollisuus 21 vvh) vahvistetaan työsuunnitelmassa.

Tehtävän sijoituspaikka: Valkealan yläkoulu

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti.

Tehtävää täytettäessä noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa.

Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.

Valkealan yläkoulussa on 370 oppilasta ja 34 opettajaa, joista kuusi on matemaattisten aineiden opettajia. Valkealan yläkoulu sijaitsee 13 kilometriä Kouvolasta. Valkealaan on Kouvolan keskustasta hyvät linja-autoyhteydet.
Kouvolassa Valkealan kirkonkylään on alkamassa monitoimitalon rakentamishanke, ja lähivuosina tulevat Valkealan yläkoulu ja Kirkonkylän koulu muodostamaan yhtenäiskoulun.

Lisätietoja

http://www.kouvola.fi/rekry

Rehtori Pauli Pölönen, pauli.polonen@kouvola.fi tai puh. 02061 56553
Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella Kontin kautta: Henkilöstö / Avoimet työpaikat ja urapalvelu.

Kasvatus ja opetus, Valkealan yläkoulu
Osoite: Torikatu 10, 45100 Kouvola

Kouvola on kestävällä tavalla kehittyvä lähes 85 000 asukkaan kaupunki, jossa liikkuminen on sujuvaa ja asuminen edullista. Viihdyt varmasti monipuolisten palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien sekä moni-ilmeisen luonnon keskellä. Tervetuloa työntekijäksi ihmeen hienoon Kouvolaan!
Kouvolan kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan