Skip to main content
test
Peruskoulun uskonnon lehtorin viransijaisuus - Ulvilan kaupunki

Ulvilan yhteiskoulussa haetaan uskonnon lehtorin vuorotteluvapaan viransijaista ajalle 8.8.2022-31.1.2023. Ulvilan yhteiskoulussa opiskelee 7.-9. luokkien oppilaita noin 450. Kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset. Palvelussuhteen ehdot ovat voimassa olevan virka-ja työehtosopimuksen mukaiset (OVTES). Opetustunteja 23/viikko. Sijaisen on oltava työtön työnhakija TE-toimistossa välittömästi ennen sijaisuuden alkamista.
Sijaiseksi käy henkilö, jonka työttömyys on yhdessä tai useammassa jaksossa kestänyt vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kk:n aikana.
- poikkeus: seuraavissa tilanteissa sijaiseksi voidaan palkata henkilö, jonka työttömyys on kestänyt vain yhden päivän välittömästi ennen sijaisuuden alkamista:
- henkilö on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25 -vuotias tai yli 55 -vuotias
- henkilö on alle 30 -vuotias ja ammatillisen- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Keskeneräiset opinnot ja mahdollinen yritystoiminta on selvitettävä TE-toimistossa.
Sijaiseksi ei voida palkata henkilöä, jota pidetään työttömyysturvalaissa määriteltynä päätoimisena opiskelijana tai päätoimisena yrittäjänä. Valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta ja nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävän täytössä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rehtori Jukka Kotiranta, 0400-134807, jukka.kotiranta@ulvila.fi .

Lisätietoja

Ulvilan kaupunki, Sivistyksen toimiala, Opetustoimi, Ulvilan yhteiskoulu

Ulvila on Suomen toiseksi vanhin kaupunki. Kaupunkioikeusasiakirja on vuodelta 1365. Nykyisin kaupunki tunnetaan automaatioteollisuuden ja -osaamisen merkittävänä keskittymänä. Asukkaita kaupungissa on noin 12 800. Ulvilan kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Kaarinantie 4, 28400 Ulvila

Sinulle suositellut työpaikat