Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualueella on haettavana perusopetuksen lehtorin (kotitalous) vuorotteluvapaan sijaisuus ajalla 10.8.2021 - 4.2.2022. Viran sijoituskoulu on Nilsiän yhtenäiskoulu.

Tehtäväkuvaus: Perusopetuksen lehtorin (kotitalous) vuorotteluvapaan sijaisuus vuosiluokilla 6 - 9. Tehtävään sisältyy englannin kielen opetusta vuosiluokalle 6.

Kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 (aineenopettajan kelpoisuus).

Tehtävään valittavan henkilön on täytettävä TE-toimiston määrittelemät vuorotteluvapaan ehdot:

Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on
- ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
- alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai
- vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Arvostamme aiempaa kokemusta opettajan työssä sekä kehittämis- ja kehittymishalukkuutta ja edellytämme sähköisten opetusmenetelmien osaamista. Työyhteisössämme toimiminen edellyttää tiimiosaamista. Lisäksi arvostamme taitoa työskennellä moniammatillisissa yhteistyötehtävissä työyhteisössä sovittujen ohjeiden ja toimintamallien mukaisesti.

Palkkaus: 2 977,00 €/kk.
Viran opetusvelvollisuus 23 t/vko.

Viran täyttämisessä noudatetaan tarvittaessa kolmen (3) kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista esitettävä tarvittaessa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikostaustaote ja hyväksyttävä lääkärintodistus.

Lisätietoja

https://peda.net/kuopio/p/nilsianyhtenaiskoulu
http://www.kuopio.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa Nilsiän yhtenäiskoulun rehtori Mia Hämäläinen, puh. 044-748 2330.

Lisätietoja

Kuopion kaupunki, Kasvun ja oppimisen palvelualue, Nilsiän yhtenäiskoulu

Kuopio on kansainvälisesti verkottunut 120.000 asukkaan kasvava yliopistokaupunki. Kuopio tunnetaan viihtyisistä asuinalueistaan, hyvää arkea tukevista palveluistaan sekä monipuolisista vapaa-ajan mahdollisuuksistaan. Kuopion tavoitteena on olla hyvän elämän pääkaupunki ja sen eteen kaupunki työskentelee yhdessä kumppaneidensa kanssa. Kuopio on vahva koulutuskaupunki, jonka laadukkaat kasvun ja oppimisen polut ulottuvat varhaiskasvatuksesta yliopistokoulutukseen. Yhteistyö eri koulutusasteiden välillä on sujuvaa.


Osoite: Syvärintie 47, 73300 Nilsiä
Kuopion kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat