Perusopetuksen aluepäällikkö - Espoon kaupunki

Perusopetuksen aluepäällikkö - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Perusopetuksen aluepäällikkö toimii rehtoreiden ja koulunjohtajien esimiehenä voimakkaasti kasvavalla ja muuttuvalla Leppävaaran suuralueella. Perusopetuksen kouluja Leppävaaran suuralueella on 16.Aluepäällikkö vastaa alueidensa perusopetuksen ja lisäopetuksen järjestämisestä, koulujen opetussuunnitelmatyön johtamisesta sekä opetuksen ja kasvatuksen suunnittelusta, toteutuksesta, kehittämisestä ja arvioinnista. Hän vastaa alueidensa perusopetuksen verkostojohtamisesta ja koulujen välisestä toiminnallisesta yhteistyöstä sekä koulujen talouden ja toiminnan seurannasta.Aluepäällikkö toimii alueellisen lasten ja nuorten hyvinvointiryhmän puheenjohtajana sekä perusopetuksen johtoryhmän jäsenenä ja tätä kautta osallistuu perusopetuksen kaupunkitasoiseen kehittämiseen sekä pääkaupunki- ja valtakunnan tason yhteistyöhön.
Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
Tehtävässä edellytetään itsenäistä päätöksenteko- ja harkintakykyä sekä erinomaisia yhteistyötaitoja. Edelleen edellytämme kokemusta julkisen yleissivistävän opetuksen johtamisesta sekä hallinnollista kokemusta.
Arvostamme erinomaista henkilöstön johtamistaitoa, strategista johtamisotetta, valmentavan johtamisen osaamista sekä opetussuunnitelmaosaamista.

Perusopetuslinjan päällikkö Ilpo Salonen 0981652002

Suomenkielinen opetuksen tulosyksikkö
Osoite: Kamreerintie 3 B, 02770 Espoo

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota.Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan