Skip to main content
test
Perusopetuksen apulaisrehtori - Laitilan kaupunki

Laitilan kaupunki on viihtyisä ja vireä 8 500 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Kaupungissamme on kaksi alakoulua, keskustassa sijaitseva Kappelimäen koulu ja Laitilan kyläkoulu, joka käsittää viisi koulutaloa haja-asutusalueilla. Lisäksi kaupungissamme on yläkoulu ja lukio.

Kappelimäen koulun 500 oppilaan alakoulussa on haettavana toistaiseksi voimassa oleva apulaisrehtorin virka 1.9.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virka on uusi.

Kappelimäen koulu on Laitilan kaupungin suurin kouluyksikkö, jossa oppilaita on tällä hetkellä n. 500 ja opetushenkilöstöä n. 70. Kappelimäen kouluun on keskitetty Laitilan kaupungin perusopetuksen alaluokkien kaikki erityisen tuen ryhmät sekä vaativan erityisen tuen Toimelan yksikkö.

Etsimme joukkoomme Kappelimäen kouluun vahvistamaan perusopetuksen kehittämisestä kiinnostunutta apulaisrehtoria. Apulaisrehtori toimii rehtorin työparina ja johtaa koulun toimintaa oman vastuualueensa mukaisesti. Yhteistyössä rehtorin, henkilöstön ja sidosryhmien kanssa apulaisrehtori seuraa ja toteuttaa opetus- ja kasvatusprosesseja tavoitteiden suuntaisesti ja mahdollisimman tuloksellisesti. Keskeisiä kehittämistehtäviä koulussa ovat mm. perustehtävän täsmentäminen, koulukohtaisen visioiden ja strategioiden toteuttaminen, toimintakulttuurin uudistaminen ja opetussuunnitelmatyö, joihin apulaisrehtori osallistuu omalla työpanoksellaan. Apulaisrehtorin perustehtävässä onnistuminen edellyttää osaamista henkilöstö-, talous- ja hallintojohtamisesta. Apulaisrehtorin tehtävänä on sijaistaa rehtoria tarvittaessa ja hän osallistuu koulun johtoryhmätyöskentelyyn. Apulaisrehtorin työhön sisältyy 6-9 vuosiviikkotuntia opetusvelvollisuutta.

Apulaisrehtorilta edellytetään perehtyneisyyttä perusopetuksen opetussuunnitelmaan, kokemusta sekä opettajan työstä että vararehtorina/apulaisrehtorina toimimisesta. Apulaisrehtorilla odotetaan olevan myös vahva opetushallinnon ja työehtosopimusten tuntemus sekä hyvät tvt-taidot. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, erinomaista organisointikykyä, joustavuutta, stressinsietokykyä ja ratkaisukeskeistä työotetta. Eduksi katsotaan perehtyneisyys oppilashuollon ja kolmiportaisen tuen prosesseihin sekä vaativan erityisen tuen toimintamalleihin.

Apulaisrehtorin virkaan valittavalta edellytetään rehtorin kelpoisuutta opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaan. Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (504/2002) mukainen rikostaustaote ja toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työaika on kokonaistyöaika, joka on soveltuvin osin peruskoulun toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava toimistotyöaika. Virka- ja työehdot määräytyvät OVTES:n mukaan.

Hakemus ja kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset tulee toimittaa Kuntarekry.fi kautta (työavain 456025) 21.8.2022 mennessä. Mahdollisen haastattelun yhteydessä hakijan tulee esittää kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset todistukset.

Tule mukaan osaavaan ja innostavaan joukkoomme!

Lisätietoja

http://www.laitila.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Susanne Laaksonen
sivistysjohtaja
p. 040 759 2108 tai susanne.laaksonen@laitila.fi
Annika Mattila
rehtori
p. 044 585 3220 tai annika.mattila@laitila.fi
Nestori Mäkelä
sivistystoimen palvelupäällikkö
p. 040 198 4154 tai nestori.makela@laitila.fi

Lisätietoja

Laitilan kaupunki, Sivistystoimi, Perusopetus, Kappelimäen koulu

Laitilan kaupunki on viihtyisä ja vireä 8 500 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Kaupungissamme on kaksi alakoulua, keskustassa sijaitseva Kappelimäen koulu ja Laitilan kyläkoulu, joka käsittää viisi koulutaloa haja-asutusalueilla. Lisäksi kaupungissamme on yläkoulu ja lukio.


Osoite: Koulutie 15, 23800 Laitila
Laitilan kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat