Perusopetuksen apulaisrehtori - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Perusopetuksen apulaisrehtori - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Perusopetuksen apulaisrehtorin virka 800017 Nummenpakan koulussa 1.8.2019 lukien.

Hakijalta toivotaan yhtenäiskoulussa tarvittavia yhteistyötaitoja, pedagogista monikulttuurisuusosaamista sekä kiinnostusta ja näkemystä liikunnallisuuden edistämiseen.

Tehtävä edellyttää hyviä tieto- ja viestintäteknistä taitoa.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan.

Virkaan valitun on toimitettava selvitys terveydentilastaan (KVhL 7 §) ja

rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://blog.edu.turku.fi/nummenpakka/

Rehtori Jukka Laine
puh. 050 432 3647
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Kirjalliset hakemukset tulee jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen Sivistystoimialan kirjaamo, PL 355, 20101 Turku

Turun kaupunki, Sivistystoimiala, Perusopetus, Nummenpakan koulu
Osoite: Kirkkotie 31, 20540,

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.
Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.
Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.
Turun kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan