Skip to main content
test
Perusopetuksen digiopettaja - Oriveden kaupunki

Oriveden peruopetukseen haetaan innostunutta digiopettajaa lisäämään oppilaiden ja henkilöstön yhdenvertaisuutta digitaalisten taitojen ja osaamisen kehittymisessä. Tehtävä on määräaikainen. Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan ja se päättyy 31.12.2023.

Oriveden kaupunki on saanut Valtion erityisavustuksen digitaalisiin taitoihin ja osaamiseen liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen perusopetuksessa osana Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaa vuosille 2022-2023.

Tavoitteena on edistää oppilaiden kiinnostusta, taitoja ja osaamista medialukutaidossa, digitaidoissa sekä ohjelmointitaidoissa digitaalisia oppimisympäristöjä ja välineitä hyödyntäen. Hankkeella halutaan lisätä myös myönteistä asennoitumista digitalisaation käyttämiseen sekä oppimisen kohteena että välineenä.

Hankkeeseen palkataan perusopetuksen digiopettaja, joka organisoi hankkeen etenemistä ja on kaupunkitasoisen digitiimin jäsen. Digiopettaja tekee aktiivista yhteistyötä kasvatuksen ja opetuksen suunnittelijan, perusopetuksen rehtoreiden sekä kasvatus- ja opetusjohtajan kanssa. Pääasiallinen digiopettajan työ kohdentuu perusopetuksen ryhmiin, joissa oppilaat pääsevät tutustumaan digitaalisiin laitteisiin sekä sovelluksiin ja tuottamaan omaa sisältöä niiden avulla. Hankkeen aikana opitut uudet taidot ja digitaaliset työtavat sisällytetään osaksi perusopetusta ja laadukasta peruspedagogiikkaa, jossa huomioidaan myös oppilaan mahdollinen tuen tarve. Toimintatavan avulla kehitetään oppilaiden medialukutaitoa sekä digi- ja ohjelmointiosaamista.

Digiopettajan tehtävän tavoitteet ovat muun muassa
- Perusopetuksen työntekijöiden kouluttaminen ja osaamisen jakaminen
- Sovellusten jalkauttaminen kaikkien ulottuville
- Oppilaiden opettaminen käyttämään uusia sovelluksia ja tuottamaan niillä sisältöä
- Uusien opittujen digitaalisten käytäntöjen ja työtapojen vakiinnuttaminen osaksi perusopetuksen toimintakulttuuria
- Oppilaiden osallisuuden edistäminen
- Materiaalin luominen
- Hyvien käytänteiden jakaminen koulujen kesken

Toivomme, että sinulla on koulutus kasvatus-, opetus- tai IT-alalta sekä vahva kiinnostus ja osaaminen digiasioihin. Tehtävässä vaaditaan hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, omatoimisuutta ja kokemusta erilaisissa verkostoissa työskentelystä sekä kykyä kehittää ja opettaa. Valitulla tulee olla hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaisesti.

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa 504/2002 tarkoitettu rikosrekisteriote. Palvelussuhteen täytössä käytetään 4 kk koeaikaa.

Digiopettaja palkataan heti sopivan henkilön löydyttyä, joten laita hakemuksesi tehtävään mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 26.8.2022 klo 12.


Lisätietoja rehtori Jari Hilden 040-1339 253, jari.hilden@orivesi.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rehtori Jari Hilden 040-1339 253, jari.hilden@orivesi.fi

Lisätietoja

Oriveden kaupunki, Kasvatus- ja opetuspalvelut

Orivesi on lähes 9 000 asukkaan vireä ja viihtyisä kaupunki Tampereen seudulla. Orivedellä on hyvät palvelut, monipuoliset mahdollisuudet aktiiviseen vapaa-ajan harrastustoimintaan sekä hyvin toimivat liikenneyhteydet.

Orivesi on savuton työpaikka.


Osoite: Keskustie 23, 35301 Orivesi
Oriveden kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat