Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka - Parikkalan kunta

Parikkalan kunnan Kirjolan koululla on haettavana perusopetuksen erityisluokanopettajan virka 3.8.2020 alkaen, toistaiseksi.

Kelpoisuusehtona on erityisluokanopettajan kelpoisuus, joka on määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetussa asetuksessa (986/14.12.1998, 865/3.11.2005). Mikäli päteviä hakijoita ei ole, myös muodollista pätevyyttä vailla olevat huomioidaan, jolloin paikka täytetään määräaikaisena lukuvuodelle 2020 - 2021.

Palkka määräytyy OVTES:n ja tehtävien vaativuuden mukaisesti.

Hakemukset työavaimella nro 285885 Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakuaika päättyy 7.6.2020. Hakuaikaa on jatkettu ja kaikki tähän virkaan aiemmin saapuneet hakemukset huomoidaan. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Hakemukseen tulee liittää noin kahden minuutin esittelyvideo hakijasta itsestään. Kerro videolla omat erityisvahvuutesi opettajana, työyhteisötaitosi sekä organisointitaitosi. Toimita video hakuaikana sähköpostiin sarri.aalto@edu.parikkala.fi. Sähköpostiin otsake Erityisluokanopettaja.

Valinta suoritetaan ehdollisena kunnes valittu on esittänyt lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi) mukaisen rikosrekisteriotteen ja hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Todistukset on esitettävä viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Lisätietoja

http://www.parikkala.fi
http://www.parikkala.fi/fi/Koulut

Tutustu työnantajaan

rehtori Sarri Aalto puh. 044 781 1241.

Parikkalan kunta, Sivistyspalvelut, Perusopetus ja lukio
Osoite: Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala

Kirjolan koulu ja Parikkalan lukio sijaitsee Parikkalan keskustassa. Koulurakennuksessa työskentelee oppilaita esioppilaista lukiolaisiin. Tällä hetkellä perusopetuksessa on 255 oppilasta ja lukiossa 44 opiskelijaa.

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Erityisopetusta annetaan osa-aikaisena erityisopetuksen, pienryhmäopetuksen sekä ala- ja yläkoulun yhteisen luokkamuotoisen erityisopetuksen avulla.

Parikkalan lukio on pieni, mutta vahva yleislukio, joka tarjoaa perusopetuksen päättäneille nuorille tasokkaan ja innostavan opiskeluyhteisön. Tuemme opiskelijoitamme kasvamaan kulttuuritaustaansa arvostaviksi, rehellisiksi ja ahkeriksi ihmisiksi. Ohjaamme heitä toimimaan rakentavasti ja suvaitsevasti yhteisössä ja kantamaan vastuuta omasta elämästään ja muista ihmisistä. Kannustamme opiskelijoitamme kasvamaan monipuolisesti itsenään kehittäviksi, kriittisesti ajatteleviksi kansalaisiksi.

Parikkalan kunta - Savuton työpaikka