Perusopetuksen ja toisen asteen opettajien sijaisuudet - Turun kaupunki, Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus

Tarvitsemme sijaisia sivistystoimialan perusopetuksessa ja lukioissa sekä ammatillisessa koulutuksessa.
Tehtäviä ovat eri aineiden opetus, luokanopetus ja erityisopetus.

Turun sivistystoimialaan kuuluvat varhaiskasvatus, perusopetus, lukio-opetus, ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus.

Huomiomme myös opiskelijat sekä alan työkokemuksen omaavat henkilöt sijaistarpeita täytettäessä.

Opettajien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan.

Lisätietoja

http://www.turku.fi/kotoimi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Mahdolliset lisätiedot oppilaitoksista.

Lisätietoja

Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän edistäminen kestävällä tavalla. Turku-konserni on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 12 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää. Tervetuloa tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turun kaupunki on savuton työpaikka.

Sinulle suositellut työpaikat