Kajaanin kaupungin perusopetus etsii kieli- ja kulttuuri koordinaattoria ajalle 1.8.2021 - 31.7.2022. Työaika on 50 % toimistotyöajasta (36,25/vk).

Perusopetuksen kieli- ja kulttuuri koordinaattori toimii perusopetuksen kouluissa huolehtien maahanmuuttajataustaisten oppilaiden asioista, järjestäen ja koolle kutsuen mm. oppilaspalaverit, huolehtien myös asiakirjojen ajantasaisuudesta ja tuen tarpeen selvittämisen järjestämisestä. Koordinaattori vastaa yhdessä toisen koordinaattorin kanssa perusopetuksen maahanmuuttajaoppilaiden kotouttamisen kehittämisestä perusopetuksessa. Koordinaattorit toimivat yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja toisen asteen kanssa.

Edellytyksenä perusopetuksen kieli- ja kulttuuri koordinaattorin tehtävien menestyksekkäälle hoitamiselle ovat perusopetuksen riittävä tuntemus sekä kokemusta maahanmuuttajien kanssa toimimisesta. Koordinaattorilla on oltava toimelias työote ja hyvät sosiaaliset taidot sekä nykyaikaiset tietotekniikkataidot. Erityispedagogiikkaan perehtyneisyys katsotaan eduksi.

Tehtävän kelpoisuusehtona on perusopetuksen luokanopettajan tai soveltuva aineenopettajan (esim. suomi toisena kielenä) kelpoisuus.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista esitettävä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Työnantajan pyytäessä on esitettävä todistus huumausainetestistä. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Valinnassa otetaan ensisijaisesti huomioon Kajaanin kaupungin lomautusuhan alaisten ja työnteon keskeytyksellä olevien hakemukset, mikäli he täyttävät kelpoisuusehdot.

Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 15.4.2021 klo 15.00 sähköisesti osoitteessa kuntarekry.fi. Postitse lähetettävä hakemus lähetetään osoitteella: Kajaanin kaupunki, PL 133, 87100 Kajaani.

Kajaanin perusopetus kuuluu sivistystoimen alaisuuteen ja sitä johtaa perusopetuksen tulosalueen johtaja.

Kaupungissa on 13 perusopetuksen koulua, joista kaikilla on oma rehtori. Opetusta annetaan 16 eri toimipisteessä. Koulukiinteistöt ovat Kajaanissa kunnossa, koska kaupunki on panostanut koulukiinteistöjen peruskorjauksiin ja uudisrakentamiseen. Lyhyiden välimatkojen ja luonnon läheisyyden ansiosta kouluarjen toteuttaminen on meillä monimuotoista ja vaivatonta.

Kajaanin kaupungin perusopetuksessa on jo vuosia satsattu tietotekniseen osaamiseen ja oppilaiden henkilökohtaisiin laitteisiin, yhteiseen pedagogiseen kehittämiseen ja oppilashuoltoon. Erikoisluokista musiikki-, liikunta- ja matematiikkaluokat saavat täydennystä lv. 2021-2022 alusta alkaen kaksikielisen opetuksen aloittaessa aluksi 1-4 luokilla.
Tule osaksi osaavaa joukkoamme!

Lisätietoja

https://www.kajaani.fi/

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa vs. tulosalueen johtaja Jaakko Vehkaperä p. 044 714 7621, jaakko.vehkapera@kajaani.fi

Kajaanin kaupunki, Sivistystoimiala, Perusopetus
Osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Kajaani on 38 000 asukkaan Kainuun maakuntakeskus. Kajaanissa arki on sujuvaa ja elinkeinoelämä monipuolista. Osaamista löytyy arjen palveluista kansainväliseen huipputasoon. Kajaanin kaupungin 2 000 hengen henkilöstö on osaavaa ja muutosvalmista.

Kajaanin perusopetus tekee hyvää työtä ja näyttää monessa asiassa suuntaa valtakunnallisesti. Pedagogisen kehitystoiminnan innovaatiot jatkavat laadukasta kehitystyötä, jota esimerkiksi erityisopetuksen saralla on Kajaanissa tehty jo pitkään. Kajaanissa koulutuspalvelut ovat helposti saavutettavissa opiskelijan asuinpaikasta riippumatta.

Sinulle suositellut työpaikat